Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.172.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2016 r.

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 172/03)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2016 r.)

Przepisy rozporządzenia (UE) nr 305/2011 1 są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych postanowień w europejskich dokumentach oceny.

Odniesienie i tytuł europejskiego dokumentu ocenyOdniesienie i tytuł

zastąpionego europejskiego

dokumentu oceny

Uwagi
020001-00-0405Zespoły wieloosiowych zawiasów chowanych
020002-00-0404System obudowy szklanej balkonów (i tarasów) bez pionowych ram
040005-00-1201Wyroby z włókien roślinnych lub zwierzęcych do izolacji cieplnej i/lub akustycznej produkowane fabrycznie
040016-00-0404Siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący zaprawy na bazie cementu
040048-00-0502Mata z włókna gumowego do stosowania jako izolacja od dźwięków uderzeniowych
040138-00-1201Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej formowane in situ z włókien roślinnych w postaci niezwiązanej
070001-00-0504Płyty gipsowo-kartonowe do zastosowań nośnych
090001-00-0404Prefabrykowane płyty ze sprasowanej wełny mineralnej z wykończeniem organicznym lub nieorganicznym i systemem mocowania
120001-00-0106Mikropryzmatyczne folie odblaskowe
120003-00-0106Stalowe słupy oświetleniowe
130002-00-0304Elementy z drewna litego - elementy z płyt drewnianych łączonych kołkami do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach
130005-00-0304Płyty z drewna litego do zastosowań konstrukcyjnych
130010-00-0304Klejone warstwowo drewno liściaste - wyroby z fornirów bukowych klejonych warstwowo do zastosowań konstrukcyjnych
130012-00-0304Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo - Tarcica z obliną o przekroju kwadratowym - Kasztan jadalny
130022-00-0304Belki i bale ścienne z drewna litego lub klejonego warstwowo
130033-00-0603Gwoździe i śruby do użycia w przybijanych płytkach montażowych w konstrukcjach drewnianych
190002-00-0502Zestaw do wykonywania suchych podłóg pływających z prefabrykowanych, wzajemnie łączonych elementów wykonanych z płytek ceramicznych i mat gumowych
200005-00-0103Pale rurowe i sztywne łączniki ze stali konstrukcyjnej
200017-00-0302Wyroby walcowane na gorąco i elementy konstrukcyjne ze stali gatunków Q235B, Q235D, Q345B i Q345D
200019-00-0102Kosze i materace z siatek splatanych o oczkach sześciokątnych do gabionów
200022-00-0302Podłużne wyroby stalowe walcowane termomechanicznie z drobnoziarnistej, spawalnej stali konstrukcyjnej specjalnych gatunków
220007-00-0402Blachy i dachówki ze stopu miedzi podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych
220021-00-0402Zestawy świetlików tunelowych
220025-00-0401Wspornikowe zadaszenia szklane
230004-00-0106Panele druciane z siatką pierścieniową
230005-00-0106Panele z siatek z lin stalowych
230008-00-0106Siatka stalowa podwójnie pleciona wzmocniona lub niewzmocniona linami
260006-00-0301Polimerowy dodatek do betonu
280001-00-0704Wstępnie zmontowany liniowy element do odwadniania lub infiltracji
290001-00-0701Zestaw do wykonywania wewnętrznych instalacji do przesyłania zimnej i ciepłej wody
330011-00-0601Regulowane wkręty do betonu
330012-00-0601Kotwy do zabetonowania z gwintem węwnetrznym
330075-00-0601Dźwig do podnoszenia
330083-00-0601Łączniki osadzane dynamicznie do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym
330153-00-0602Gwoździe osadzane dynamicznie do mocowania cienkich elementów stalowych i blach
340006-00-0506Zestawy schodów prefabrykowanychETAG 008
340025-00-0403Zestaw konstrukcyjny do budynków ogrzewanych
340037-00-0204Lekkie stalowe/drewniane elementy nośne dachu
350003-00-1109Zestaw do wykonywania ognioodpornych kanałów instalacyjnych składający się z prefabrykowanych odcinków (z blachy stalowej wstępnie powlekanej w sposób mechaniczny) i akcesoriów
350005-00-1104Wyroby pęczniejące do uszczelniania i zabezpieczania przed ogniem

Uwaga:

Europejskie dokumenty oceny (EAD) przyjmowane są przez Europejską Organizację ds. Ocen Technicznych (EOTA) w języku angielskim. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów, które zostały przekazane przez EOTA do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że europejskie dokumenty oceny są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych (http://www.eota.eu) zapewnia dostęp do europejskich dokumentów oceny za pomocą środków elektronicznych zgodnie z przepisami pkt 8 załącznika II do rozporządzenie (UE) nr 305/2011.

Niniejszy wykaz zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska zapewnia aktualizowanie niniejszego wykazu.

1 Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.