Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.344.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 października 2017 r.

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej 1

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 344/01)

(Dz.U.UE C z dnia 13 października 2017 r.)

ESO (1)Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.Odniesienie do normy zastąpionejData ustania

domniemania zgodności

normy zastąpionej

Przypis 1

(1)(2)(3)(4)(5)
CENEN 132:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Terminologia i znaki graficzne

4.6.1999EN 132:1990

Przypis 2.1

30.6.1999
CENEN 133:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Klasyfikacja

10.8.2002EN 133:1990

Przypis 2.1

10.8.2002
CENEN 134:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Nazwy

części składowych

13.6.1998EN 134:1990

Przypis 2.1

31.7.1998
CENEN 135:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zestawienie terminów równoznacznych

4.6.1999EN 135:1990

Przypis 2.1

30.6.1999
CENEN 136:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Maski - Wymagania, badanie, znakowanie

13.6.1998EN 136:1989

EN 136-10:1992

Przypis 2.1

31.7.1998
EN 136:1998/AC:2003
CENEN 137:2006

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty

powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem

wyposażone w maskę - Wymagania, badanie,

znakowanie

23.11.2007EN 137:1993

Przypis 2.1

23.11.2007
CENEN 138:1994

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe świeżego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika - Wymagania, badanie, znakowanie

16.12.1994
CENEN 140:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski i ćwierćmaski - Wymagania, badanie, znakowanie

6.11.1998EN 140:1989

Przypis 2.1

31.3.1999
EN 140:1998/AC:1999
CENEN 142:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zespoły

ustnika - Wymagania, badanie, znakowanie

10.4.2003EN 142:1989

Przypis 2.1

10.4.2003
CENEN 143:2000

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Filtry -

Wymagania, badanie, znakowanie

24.1.2001EN 143:1990

Przypis 2.1

24.1.2001
EN 143:2000/A1:200621.12.2006Przypis 321.12.2006
EN 143:2000/AC:2005
CENEN 144-1:2000

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zawory butli gazowych - Część 1: Połączenia gwintowe łącznika butli

24.1.2001EN 144-1:1991

Przypis 2.1

24.1.2001
EN 144-1:2000/A1:200321.2.2004Przypis 321.2.2004
EN 144-1:2000/A2:20056.10.2005Przypis 331.12.2005
CENEN 144-2:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zawory

butli gazowych - Część 2: Połączenia wylotu

4.6.1999
CENEN 144-3:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zawory butli gazowych - Część 3: Połączenia wylotu butli dla gazów do nurkowania Nitroxu i tlenu

21.2.2004
EN 144-3:2003/AC:2003
CENEN 145:1997

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem - Wymagania, badanie, znakowanie

19.2.1998EN 145:1988

EN 145-2:1992

Przypis 2.1

28.2.1998
EN 145:1997/A1:200024.1.2001Przypis 324.1.2001
CENEN 148-1:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Gwinty do części twarzowych - Część 1: Łącznik z gwintem okrągłym

4.6.1999EN 148-1:1987

Przypis 2.1

31.8.1999
CENEN 148-2:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Gwinty

do części twarzowych - Część 2: Łącznik

centralny

4.6.1999EN 148-2:1987

Przypis 2.1

31.8.1999
CENEN 148-3:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Gwinty do części twarzowych - Część 3: Łącznik z gwintem M 45x3

4.6.1999EN 148-3:1992

Przypis 2.1

31.8.1999
CENEN 149:2001+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie

6.5.2010EN 149:2001

Przypis 2.1

6.5.2010
CENEN 166:2001

Ochrona indywidualna oczu - Wymagania

10.8.2002EN 166:1995

Przypis 2.1

10.8.2002
CENEN 167:2001

Ochrona indywidualna oczu - Optyczne metody

badań

10.8.2002EN 167:1995

Przypis 2.1

10.8.2002
CENEN 168:2001

Ochrona indywidualna oczu - Nieoptyczne

metody badań

10.8.2002EN 168:1995

Przypis 2.1

10.8.2002
CENEN 169:2002

Ochrona indywidualna oczu - Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

28.8.2003EN 169:1992

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN 170:2002

Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed nadfioletem - Wymagania dotyczace współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

28.8.2003EN 170:1992

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN 171:2002

Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed podczerwienią - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

10.4.2003EN 171:1992

Przypis 2.1

10.4.2003
CENEN 172:1994

Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące

przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań

przemysłowych

15.5.1996
EN 172:1994/A2:200110.8.2002Przypis 310.8.2002
EN 172:1994/A1:20004.7.2000Przypis 331.10.2000
CENEN 174:2001

Ochrona indywidualna oczu - Gogle narciarskie

do zjazdów ze stoków górskich

21.12.2001EN 174:1996

Przypis 2.1

21.12.2001
CENEN 175:1997

Ochrona indywidualna - Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych

19.2.1998
CENEN 207:2017

Ochrona indywidualna oczu - Filtry i ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym (ochrony oczu przed laserem)

Pierwsza publikacjaEN 207:2009

Przypis 2.1

30.10.2017
CENEN 208:2009

Ochrona indywidualna oczu - Ochrony oczu do pracy justacyjnej na laserach i systemach laserowych (ochrony oczu do justowania laserów)

6.5.2010EN 208:1998

Przypis 2.1

30.6.2010
CENEN 250:2014

Sprzęt do oddychania - Aparaty powietrzne butlowe do nurkowania ze sprężonym powietrzem, z obiegiem otwartym - Wymagania, badanie, znakowanie

12.12.2014EN 250:2000

Przypis 2.1

31.12.2014
CENEN 269:1994

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe tłoczonego powietrza wyposażone w kaptur - Wymagania, badanie, znakowanie

16.12.1994
CENEN 342:2004

Odzież ochronna - Zestawy odzieży i wyroby

odzieżowe chroniące przed zimnem

6.10.2005
EN 342:2004/AC:2008
CENEN 343:2003+A1:2007

Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem

8.3.2008EN 343:2003

Przypis 2.1

8.3.2008
EN 343:2003+A1:2007/AC:2009
CENEN 348:1992

Odzież ochronna - Metoda badań - Wyznaczanie odporności materiałów na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu

23.12.1993
EN 348:1992/AC:1993
CENEN 352-1:2002

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne -

Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

28.8.2003EN 352-1:1993

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN 352-2:2002

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne -

Część 2: Wkładki przeciwhałasowe

28.8.2003EN 352-2:1993

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN 352-3:2002

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

28.8.2003EN 352-3:1996

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN 352-4:2001

Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

10.8.2002
EN 352-4:2001/A1:200519.4.2006Przypis 330.4.2006
CENEN 352-5:2002

Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu

28.8.2003
EN 352-5:2002/A1:20056.5.2010Przypis 36.5.2010
CENEN 352-6:2002

Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa

i badania - Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe

z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia

elektrycznego

28.8.2003
CENEN 352-7:2002

Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

28.8.2003
CENEN 352-8:2008

Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi

28.1.2009
CENEN 353-1:2014

Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości - Urządzenie samozaciskowe z prowadnicą - Część 1: Urządzenie samozaciskowe ze sztywną prowadnicą

11.12.2015
CENEN 353-2:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Część 2: Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą

28.8.2003EN 353-2:1992

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN 354:2010

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed

upadkiem z wysokości - Linki bezpieczeństwa

9.7.2011EN 354:2002

Przypis 2.1

9.7.2011
CENEN 355:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed

upadkiem z wysokości - Amortyzatory

28.8.2003EN 355:1992

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN 358:1999

Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości - Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy

21.12.2001EN 358:1992

Przypis 2.1

21.12.2001
CENEN 360:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowne

28.8.2003EN 360:1992

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN 361:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed

upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa

28.8.2003EN 361:1992

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN 362:2004

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed

upadkiem z wysokości - Łączniki

6.10.2005EN 362:1992

Przypis 2.1

6.10.2005
CENEN 363:2008

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania spadania

20.6.2008EN 363:2002

Przypis 2.1

31.8.2008
CENEN 364:1992

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem

z wysokości - Metody badań

23.12.1993
EN 364:1992/AC:1993
CENEN 365:2004

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania

6.10.2005EN 365:1992

Przypis 2.1

6.10.2005
EN 365:2004/AC:2006
CENEN ISO 374-1:2016

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego (ISO 374-1:2016)

12.4.2017EN 374-1:2003

Przypis 2.1

31.5.2017
CENEN 374-2:2003

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie

6.10.2005EN 374-2:1994

Przypis 2.1

6.10.2005
CENEN 374-3:2003

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych

6.10.2005EN 374-3:1994

Przypis 2.1

6.10.2005
EN 374-3:2003/AC:2006
CENEN 374-4:2013

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów

11.4.2014
CENEN ISO 374-5:2016

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów (ISO 374-5:2016)

12.4.2017
CENEN 379:2003+A1:2009

Ochrona indywidualna oczu - Automatyczne

filtry spawalnicze

6.5.2010EN 379:2003

Przypis 2.1

6.5.2010
CENEN 381-1:1993

Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych - Stanowisko do badań odporności na przecięcie piłą łańcuchową

23.12.1993
CENEN 381-2:1995

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Metody badania ochron nóg

12.1.1996
CENEN 381-3:1996

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek

łańcuchowych przenośnych - Metoda badania

obuwia

10.10.1996
CENEN 381-4:1999

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 4: Metody badania rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

16.3.2000
CENEN 381-5:1995

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące ochron nóg

12.1.1996
CENEN 381-7:1999

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 7: Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

16.3.2000
CENEN 381-8:1997

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek

łańcuchowych przenośnych - Metody badania getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

18.10.1997
CENEN 381-9:1997

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

18.10.1997
CENEN 381-10:2002

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 10: Metoda badania ochraniaczy górnych części tułowia

28.8.2003
CENEN 381-11:2002

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 11: Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia

28.8.2003
CENEN 388:2016

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

12.4.2017EN 388:2003

Przypis 2.1

31.5.2017
CENEN 397:2012+A1:2012

Przemysłowe hełmy ochronne

20.12.2012EN 397:2012

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 402:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z automatem oddechowym wyposażone w maskę lub zespół ustnika - Wymagania, badanie, znakowanie

21.2.2004EN 402:1993

Przypis 2.1

21.2.2004
CENEN 403:2004

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur, przeznaczony do użycia podczas pożaru - Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005EN 403:1993

Przypis 2.1

6.10.2005
CENEN 404:2005

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - Sprzęt oczyszczający ucieczkowy z zespołem ustnika chroniący przed tlenkiem węgla

6.10.2005EN 404:1993

Przypis 2.1

2.12.2005
CENEN 405:2001+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski pochłaniające lub filtrującopochłaniające z zaworami - Wymagania, badanie, znakowanie

6.5.2010EN 405:2001

Przypis 2.1

6.5.2010
CENEN 407:2004

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

6.10.2005EN 407:1994

Przypis 2.1

6.10.2005
CENEN 420:2003+A1:2009

Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań

6.5.2010EN 420:2003

Przypis 2.1

31.5.2010
CENEN 421:2010

Rękawice ochronne przed promieniowaniem

jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi

9.7.2011EN 421:1994

Przypis 2.1

9.7.2011
CENEN 443:2008

Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach

20.6.2008EN 443:1997

Przypis 2.1

31.8.2008
CENEN 458:2004

Ochronniki słuchu - Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej - Dokument przewodni

6.10.2005EN 458:1993

Przypis 2.1

6.10.2005
CENEN 464:1994

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, aerozolami i cząstkami stałymi - Metoda badania: określenie szczelności ubiorów gazoszczelnych (próba ciśnienia wewnętrznego)

16.12.1994
CENEN 469:2005

Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej

19.4.2006EN 469:1995

Przypis 2.1

30.6.2006
EN 469:2005/AC:2006
EN 469:2005/A1:200623.11.2007Przypis 323.11.2007
CENEN 510:1993

Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej

przy zagrożeniu wplątania się w ruchome części

16.12.1994
CENEN 511:2006

Rękawice chroniące przed zimnem

21.12.2006EN 511:1994

Przypis 2.1

21.12.2006
CENEN 530:2010

Odporność na ścieranie materiałów przeznaczonych na odzież ochronną - Metody badań

9.7.2011EN 530:1994

Przypis 2.1

9.7.2011
CENEN 564:2014

Sprzęt alpinistyczny - Linka pomocnicza -

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

11.12.2015EN 564:2006

Przypis 2.1

31.1.2016
CENEN 565:2006

Sprzęt alpinistyczny - Taśma - Wymagania

bezpieczeństwa i metody badań

8.3.2008EN 565:1997

Przypis 2.1

8.3.2008
CENEN 566:2017

Sprzęt alpinistyczny - Pętle - Wymagania

bezpieczeństwa i metody badań

Pierwsza publikacjaEN 566:2006

Przypis 2.1

30.10.2017
CENEN 567:2013

Sprzęt alpinistyczny - Klamry liny - Wymagania

bezpieczeństwa i metody badań

28.6.2013EN 567:1997

Przypis 2.1

30.9.2013
CENEN 568:2015

Sprzęt alpinistyczny - Kotwy lodowe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

9.9.2016EN 568:2007

Przypis 2.1

9.9.2016
CENEN 569:2007

Sprzęt alpinistyczny - Haki - Wymagania

bezpieczeństwa i metody badań

8.3.2008EN 569:1997

Przypis 2.1

8.3.2008
CENEN 659:2003+A1:2008 Rękawice ochronne dla strażaków20.6.2008EN 659:2003

Przypis 2.1

30.9.2008
EN 659:2003+A1:2008/AC:2009
CENEN 795:2012

Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące

11.12.2015EN 795:1996

Przypis 2.1

9.9.2016
Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy urządzeń opisanych w:

- klasie A (urządzenia kotwiczące, z jednym lub większą liczbą stałych punktów kotwiczenia, wymagające przymocowania ich do konstrukcji za pomocą strukturalnych punktów kotwiczenia lub elementów mocujących), o których mowa w pkt 3.2.1, 4.4.1, 5.3;

- klasie C (urządzenia kotwiczące wyposażone w giętkie, poziome prowadnice), o których mowa w pkt 3.2.3, 4.4.3 i 5.5;

- klasie D (urządzenia kotwiczące wyposażone w sztywne, poziome prowadnice), o których mowa w pkt 3.2.4, 4.4.4 i 5.6;

- jako jakiekolwiek połączenie powyższych klas.

W odniesieniu do klas A, C i D niniejsza publikacja nie dotyczy także: pkt 4.5, 5.2.2, 6, 7, załącznika A i załącznika ZA.

W związku z tym w odniesieniu do urządzeń, o których mowa powyżej, brak jest domniemania zgodności z przepisami dyrektywy 89/686/EWG, gdyż nie są one uznawane za środki ochrony indywidualnej.

CENEN 812:2012 Przemysłowe hełmy lekkie20.12.2012EN 812:1997

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 813:2008

Indywidualny sprzęt zapobiegający upadkom z wysokości - Uprząż biodrowa

28.1.2009EN 813:1997

Przypis 2.1

28.2.2009
CENEN 863:1995

Odzież ochronna - Właściwości mechaniczne - Metoda badania: Wytrzymałość materiałów na przebicie

15.5.1996
CENEN 892:2012+A1:2016

Sprzęt alpinistyczny - Dynamiczne liny do wspinaczki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

12.4.2017EN 892:2012

Przypis 2.1

31.5.2017
CENEN 893:2010

Sprzęt alpinistyczny - Raki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

9.7.2011EN 893:1999

Przypis 2.1

9.7.2011
CENEN 943-1:2015

Odzież chroniąca przed stałymi, ciekłymi i gazowymi chemikaliami oraz stałymi i płynnymi aerozolami - Część 1: Wymagania dotyczące ubiorów gazoszczelnych wentylowanych i niewentylowanych

9.9.2016EN 943-1:2002

Przypis 2.1

9.9.2016
CENEN 943-2:2002

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi - Część 2: Wymagania dotyczące gazoszczelnych ubiorów ochronnych (Typ 1) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)

10.8.2002
CENEN 958:2017

Sprzęt alpinistyczny - Systemy pochłaniania energii spadania stosowane podczas wspinaczki drogami ubezpieczonymi na stałe (via ferrata) - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Pierwsza publikacjaEN 958:2006+A1:2010

Przypis 2.1

13.10.2017
CENEN 960:2006

Makiety głowy do badań hełmów ochronnych

21.12.2006EN 960:1994

Przypis 2.1

31.12.2006
CENEN 966:2012+A1:2012

Kaski do sportów powietrznych

20.12.2012EN 966:2012

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 1073-1:1998

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi - Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące wentylowanej odzieży chroniącej przed pyłowymi skażeniami promieniotwórczymi

6.11.1998
CENEN 1073-2:2002

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi - Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi

28.8.2003
CENEN 1077:2007

Kaski dla narciarzy zjazdowych i snowboardzistów

8.3.2008EN 1077:1996

Przypis 2.1

8.3.2008
CENEN 1078:2012+A1:2012

Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek

20.12.2012EN 1078:2012

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 1080:2013

Kaski dla dzieci chroniące przed uderzeniami

28.6.2013EN 1080:1997

Przypis 2.1

31.8.2013
CENEN 1082-1:1996

Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - Rękawice z plecionki pierścieni i ochrony ramion

14.6.1997
CENEN 1082-2:2000

Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion

chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami

ręcznymi - Część 2: Rękawice i ochrony ramion

wykonane z materiałów innych niż plecionka

pierścieni

21.12.2001
CENEN 1082-3:2000

Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - Część 3: Badanie przecięcia tkanin, skór i innych materiałów przy uderzeniu nożem

21.12.2001
CENEN 1146:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w kaptur - Wymagania, badanie, znakowanie

19.4.2006EN 1146:1997

Przypis 2.1

30.4.2006
CENEN 1149-1:2006

Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 1: Metoda badania do pomiaru rezystywności powierzchniowej

21.12.2006EN 1149-1:1995

Przypis 2.1

31.12.2006
CENEN 1149-2:1997

Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne

- Metoda badania rezystancji skrośnej

19.2.1998
CENEN 1149-3:2004

Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne

- Część 3: Metody badań do pomiaru zaniku

ładunku

6.10.2005
CENEN 1149-5:2008

Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

20.6.2008
CENEN 1150:1999

Odzież ochronna - Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego - Metody badań i wymagania

4.6.1999
CENEN 1385:2012

Kaski do kajakarstwa i sportów wodnych

20.12.2012EN 1385:1997

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 1486:2007

Odzież ochronna dla strażaków - Metody badania i wymagania dla odzieży odbijającej promieniowanie cieplne przeznaczonej do specjalnej akcji przeciwpożarowej

8.3.2008EN 1486:1996

Przypis 2.1

30.4.2008
CENEN 1497:2007

Sprzęt ratowniczy - Szelki ratownicze

8.3.2008
CENEN 1621-1:2012

Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych - Część 1: Ochraniacze przeciwuderzeniowe stawów kończyn motocyklistów - Wymagania i metody badań

13.3.2013EN 1621-1:1997

Przypis 2.1

30.6.2013
CENEN 1621-2:2014

Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych - Część 2: Ochraniacze pleców dla motocyklistów - Wymagania i metody badań

12.12.2014EN 1621-2:2003

Przypis 2.1

31.12.2014
CENEN 1731:2006

Indywidualna ochrona oczu - Siatkowe ochrony

oczu i twarzy

23.11.2007EN 1731:1997

Przypis 2.1

23.11.2007
CENEN 1809:2014+A1:2016

Sprzęt nurkowy - Kompensatory pływalności - Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań

9.9.2016EN 1809:2014

Przypis 2.1

30.9.2016
CENEN 1827:1999+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski pochłaniające, filtrująco-pochłaniające lub filtrujące bez zaworów wdechowych z oddzielnymi elementami oczyszczającymi - Wymagania, badanie, znakowanie

6.5.2010EN 1827:1999

Przypis 2.1

6.5.2010
CENEN 1868:1997

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed

upadkiem z wysokości - Wykaz terminów

równoważnych

18.10.1997
CENEN 1891:1998

Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości - Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości

6.11.1998
CENEN 1938:2010

Ochrona indywidualna oczu - Gogle dla użytkowników motocykli i motorowerów

9.7.2011EN 1938:1998

Przypis 2.1

9.7.2011
CENEN ISO 4869-2:1995

Akustyka - Ochronniki słuchu - Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996
EN ISO 4869-2:1995/AC:2007
CENEN ISO 4869-3:2007

Akustyka - Ochronniki słuchu - Część 3: Pomiary tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych wykonywane z użyciem testera akustycznego (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008EN 24869-3:1993

Przypis 2.1

8.3.2008
CENEN ISO 6529:2001

Odzież ochronna - Ochrona przed substancjami chemicznymi - Wyznaczanie odporności materiałów na odzież ochronną na przenikanie cieczy i gazów (ISO 6529:2001)

6.10.2005EN 369:1993

Przypis 2.1

6.10.2005
CENEN ISO 6530:2005

Odzież ochronna - Ochrona przed ciekłymi substancjami chemicznymi - Metoda badania odporności materiałów na przesiąkanie cieczy (ISO 6530:2005)

6.10.2005EN 368:1992

Przypis 2.1

6.10.2005
CENEN ISO 6942:2002

Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i ogniem - Metoda badania: Ocena materiałów i zestawów materiałów poddanych działaniu promieniowania cieplnego (ISO 6942:2002)

28.8.2003EN 366:1993

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN ISO 9151:2016

Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem - Wyznaczanie przenikania ciepła przy działaniu płomienia (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017EN 367:1992

Przypis 2.1

30.6.2017
CENEN ISO 9185:2007

Odzież ochronna - Ocena odporności materiałów na działanie rozprysków stopionego metalu (ISO 9185:2007)

8.3.2008EN 373:1993

Przypis 2.1

8.3.2008
CENEN ISO 10256:2003

Ochrona głowy i twarzy stosowana w hokeju na

lodzie (ISO 10256:2003)

6.10.2005EN 967:1996

Przypis 2.1

6.10.2005
CENEN ISO 10819:2013

Drgania i wstrząsy mechaniczne - Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne - Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora (ISO 10819:2013)

13.12.2013EN ISO 10819:1996

Przypis 2.1

13.12.2013
CENEN ISO 10862:2009

Małe statki - System do szybkiego zwalniania

w uprzęży trapezowej (ISO 10862:2009)

6.5.2010
CENEN ISO 11611:2015

Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych (ISO 11611:2015)

11.12.2015EN ISO 11611:2007

Przypis 2.1

31.1.2016
CENEN ISO 11612:2015

Odzież ochronna - Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem - Minimalne wymagania eksploatacyjne (ISO 11612:2015)

11.12.2015EN ISO 11612:2008

Przypis 2.1

31.1.2016
CENEN 12021:2014

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Sprężone

powietrze do aparatów oddechowych

12.12.2014
CENEN 12083:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Elementy oczyszczające z wężami oddechowymi - Filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze - Wymagania, badanie, znakowanie

4.7.2000
EN 12083:1998/AC:2000
CENEN ISO 12127-1:2015

Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem - Wyznaczanie przenikania ciepła kontaktowego przez odzież ochronną lub materiały na nią przeznaczone - Część 1: Ciepło kontaktowe wytwarzane przez podgrzewacz (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016EN 702:1994

Przypis 2.1

9.9.2016
CENEN ISO 12127-2:2007

Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem - Wyznaczanie przenikania ciepła kontaktowego przez odzież ochronną lub materiały na nią przeznaczone - Część 2: Metoda badania przenikania ciepła kontaktowego wytwarzanego przez spadające małe walce (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008
CENEN 12270:2013

Sprzęt alpinistyczny - Kostki - Wymagania

bezpieczeństwa i metody badań

11.4.2014EN 12270:1998

Przypis 2.1

31.5.2014
CENEN 12275:2013

Sprzęt alpinistyczny - Karabinki - Wymagania

bezpieczeństwa i metody badań

13.12.2013EN 12275:1998

Przypis 2.1

13.12.2013
CENEN 12276:2013

Sprzęt alpinistyczny - Kostki cierne - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

11.4.2014EN 12276:1998

Przypis 2.1

31.5.2014
CENEN 12277:2015

Sprzęt alpinistyczny - Uprzęże - Wymagania

bezpieczeństwa i metody badań

12.4.2017EN 12277:2007

Przypis 2.1

31.5.2017
CENEN 12278:2007

Sprzęt alpinistyczny - Bloczki - Wymagania

bezpieczeństwa i metody badań

23.11.2007EN 12278:1998

Przypis 2.1

30.11.2007
CENEN ISO 12311:2013

Środki ochrony indywidualnej - Metody badań dla okularów chroniących przed olśnieniem słonecznym i dla pokrewnych środków ochrony indywidualnej (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013
CENEN ISO 12312-1:2013

Ochrona oczu i twarzy - Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu - Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowania ogólnego (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013EN 1836:2005 +A1:2007

Przypis 2.3

28.2.2015
CENEN ISO 12312-2:2015

Ochrona oczu i twarzy - Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu - Część 2: Filtry do bezpośredniej obserwacji Słońca (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015
CENEN ISO 12401:2009

Małe statki - Pokładowa uprząż bezpieczeństwa i lina bezpieczeństwa - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (ISO 12401:2009)

6.5.2010EN 1095:1998

Przypis 2.1

6.5.2010
CENEN ISO 12402-2:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 2: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275 - Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006EN 399:1993

Przypis 2.1

31.3.2007
EN ISO 12402-2:2006/A1:20109.7.2011Przypis 39.7.2011
CENEN ISO 12402-3:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 3: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150 - Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006EN 396:1993

Przypis 2.1

31.3.2007
EN ISO 12402-3:2006/A1:20109.7.2011Przypis 39.7.2011
CENEN ISO 12402-4:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 4: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100 - Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006EN 395:1993

Przypis 2.1

31.3.2007
EN ISO 12402-4:2006/A1:20109.7.2011Przypis 39.7.2011
CENEN ISO 12402-5:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) - Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006EN 393:1993

Przypis 2.1

31.3.2007
EN ISO 12402-5:2006/AC:2006
EN ISO 12402-5:2006/A1:20109.7.2011Przypis 39.7.2011
CENEN ISO 12402-6:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 6: Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia - Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006
EN ISO 12402-6:2006/A1:20109.7.2011Przypis 39.7.2011
CENEN ISO 12402-8:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 8: Wyposażenie - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006EN 394:1993

Przypis 2.1

31.8.2006
EN ISO 12402-8:2006/A1:201111.11.2011Przypis 311.11.2011
CENEN ISO 12402-9:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe -

Część 9: Metody badań (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006
EN ISO 12402-9:2006/A1:201111.11.2011Przypis 311.11.2011
CENEN ISO 12402-10:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 10: Wybór i zastosowanie indywidualnych urządzeń wypornościowych i innych odpowiednich urządzeń (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006
CENEN 12477:2001

Rękawice ochronne dla spawaczy

10.8.2002
EN 12477:2001/A1:20056.10.2005Przypis 331.12.2005
CENEN 12492:2012

Sprzęt alpinistyczny - Kaski dla alpinistów -

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

20.12.2012EN 12492:2000

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 12628:1999

Sprzęt do nurkowania - Urządzenia ratowniczo-wypornościowe - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań

4.7.2000
EN 12628:1999/AC:2000
CENEN 12841:2006

Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości - Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę - Urządzenia regulacyjne dla lin

21.12.2006
CENEN 12941:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur - Wymagania, badanie, znakowanie

4.6.1999EN 146:1991

Przypis 2.1

4.6.1999
EN 12941:1998/A1:20036.10.2005Przypis 36.10.2005
EN 12941:1998/A2:20085.6.2009Przypis 35.6.2009
CENEN 12942:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski - Wymagania, badanie, znakowanie

4.6.1999EN 147:1991

Przypis 2.1

4.6.1999
EN 12942:1998/A1:200228.8.2003Przypis 328.8.2003
EN 12942:1998/A2:20085.6.2009Przypis 35.6.2009
CENEN 13034:2005+A1:2009 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży)6.5.2010EN 13034:2005

Przypis 2.1

6.5.2010
CENEN 13061:2009

Odzież ochronna - Ochraniacze goleni dla

graczy w piłkę nożną - Wymagania i metody

badań

6.5.2010EN 13061:2001

Przypis 2.1

6.5.2010
CENEN 13087-1:2000

Hełmy ochronne - Metody badań - Część 1:

Warunki i kondycjonowanie

10.8.2002
EN 13087-1:2000/A1:200110.8.2002Przypis 310.8.2002
CENEN 13087-2:2012

Hełmy ochronne - Metody badań - Część 2:

Zdolność amortyzacji

20.12.2012EN 13087-2:2000

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 13087-3:2000

Hełmy ochronne - Metody badań - Część 3:

Odporność na przebicie

10.8.2002
EN 13087-3:2000/A1:200110.8.2002Przypis 310.8.2002
CENEN 13087-4:2012

Hełmy ochronne - Metody badań - Część 4:

Skuteczność systemu utrzymującego

20.12.2012EN 13087-4:2000

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 13087-5:2012

Hełmy ochronne - Metody badań - Część 5:

Wytrzymałość systemu utrzymującego

20.12.2012EN 13087-5:2000

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 13087-6:2012

Hełmy ochronne - Metody badań - Część 6: Pole

widzenia

20.12.2012EN 13087-6:2000

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 13087-7:2000

Hełmy ochronne - Metody badań - Część 7:

Odporność na działanie płomienia

10.8.2002
EN 13087-7:2000/A1:200110.8.2002Przypis 310.8.2002
CENEN 13087-8:2000

Hełmy ochronne - Metody badań - Część 8:

Własności elektryczne

21.12.2001
EN 13087-8:2000/A1:20056.10.2005Przypis 36.10.2005
CENEN 13087-10:2012

Hełmy ochronne - Metody badań - Część 10:

Odporność na promieniowanie cieplne

20.12.2012EN 13087-10:2000

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 13089:2011

Sprzęt alpinistyczny - Narzędzia do lodu -

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

9.7.2011
CENEN 13138-1:2008

Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do zakładania

5.6.2009EN 13138-1:2003

Przypis 2.1

5.6.2009
CENEN 13158:2009

Odzież ochronna - Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla uprawiających jeździectwo: Dla jeźdźców i osób pracujących przy koniach oraz dla osób powożących końmi - Wymagania i metody badań

6.5.2010EN 13158:2000

Przypis 2.1

6.5.2010
CENEN 13178:2000

Ochrona indywidualna oczu - Ochrona oczu dla

użytkowników pojazdów śniegowych

21.12.2001
CENEN 13274-1:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badań - Część 1: Wyznaczanie przecieku wewnętrznego i całkowitego przecieku wewnętrznego

21.12.2001
CENEN 13274-2:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody

badań - Część 2: Badania eksploatacyjne

21.12.2001
CENEN 13274-3:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody

badań - Część 3: Wyznaczanie oporu oddychania

10.8.2002
CENEN 13274-4:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody

badań - Część 4: Badania palności

10.8.2002
CENEN 13274-5:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody

badań - Część 5: Warunki klimatyzowania

21.12.2001
CENEN 13274-6:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badań - Część 6: Wyznaczanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym

10.8.2002
CENEN 13274-7:2008

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody

badania - Część 7: Wyznaczanie penetracji filtra

20.6.2008EN 13274-7:2002

Przypis 2.1

31.7.2008
CENEN 13274-8:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody

badań - Część 8: Wyznaczanie zatkania pyłem

dolomitowym

28.8.2003
CENEN 13277-1:2000

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki -

Część 1: Ogólne wymagania i metody badań

24.2.2001
CENEN 13277-2:2000

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 2: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy śródstopia, ochraniaczy goleni i ochraniaczy przedramion

24.2.2001
CENEN 13277-3:2013

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 3: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy tułowia

11.4.2014EN 13277-3:2000

Przypis 2.1

30.6.2014
CENEN 13277-4:2001

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 4: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy głowy

10.8.2002
EN 13277-4:2001/A1:200723.11.2007Przypis 331.12.2007
CENEN 13277-5:2002

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 5: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy narządów płciowych i brzucha

10.8.2002
CENEN 13277-6:2003

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 6: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy na piersi kobiet

21.2.2004
CENEN 13277-7:2009

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 7: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy dłoni i stóp

6.5.2010
CENEN ISO 13287:2012

Środki ochrony indywidualnej - Obuwie -

Metoda badania odporności na poślizg (ISO

13287:2012)

13.3.2013EN ISO 13287:2007

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 13356:2001

Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego - Metody badań i wymagania

21.12.2001
CENEN 13484:2012

Kaski dla użytkowników saneczek

20.12.2012EN 13484:2001

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 13546:2002+A1:2007 Odzież ochronna - Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, stóp, narządów płciowych dla bramkarzy-hokeistów na trawie i ochraniacze goleni dla graczy w polu - Wymagania i metody badań23.11.2007EN 13546:2002

Przypis 2.1

31.12.2007
CENEN 13567:2002+A1:2007 Odzież ochronna - Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, narządów płciowych i twarzy dla szermierzy - Wymagania i metody badań23.11.2007EN 13567:2002

Przypis 2.1

31.12.2007
CENEN 13594:2015

Rękawice ochronne dla motocyklistów zawodowych - Wymagania i metody badań

11.12.2015EN 13594:2002

Przypis 2.1

31.8.2017
CENEN 13595-1:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów - Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe - Część 1: Wymagania ogólne

28.8.2003
CENEN 13595-2:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów - Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe - Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe

28.8.2003
CENEN 13595-3:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów - Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe - Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie

28.8.2003
CENEN 13595-4:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów - Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe - Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe

28.8.2003
CENEN 13634:2010

Obuwie ochronne do jazdy motocyklem -

Wymagania i metody badań

9.7.2011EN 13634:2002

Przypis 2.1

9.7.2011
CENEN ISO 13688:2013

Odzież ochronna - Wymagania ogólne (ISO

13688:2013)

13.12.2013EN 340:2003

Przypis 2.1

31.1.2014
CENEN 13781:2012

Kaski ochronne dla użytkowników pojazdów

śniegowych i bobslejów

20.12.2012EN 13781:2001

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 13794:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty regeneracyjne - Wymagania, badanie, znakowanie

28.8.2003EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN 13819-1:2002

Ochronniki słuchu - Badania - Część 1: Metody

badań fizycznych

28.8.2003
CENEN 13819-2:2002

Ochronniki słuchu - Badania - Część 2: Metody

badań akustycznych

28.8.2003
CENEN 13832-1:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami - Część 1:

Terminologia i metody badań

21.12.2006
CENEN 13832-2:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami - Część 2: Wymagania dotyczące obuwia odpornego na chemikalia w warunkach laboratoryjnych

21.12.2006
CENEN 13832-3:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami - Część 3: Wymagania dotyczące obuwia o zwiększonej odporności na chemikalia w warunkach laboratoryjnych

21.12.2006
CENEN 13911:2004

Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania

i metody badania kominiarek dla strażaków

6.10.2005
CENEN 13921:2007

Środki ochrony indywidualnej - Zasady ergonomiczne

23.11.2007
CENEN 13949:2003

Sprzęt do oddychania - Autonomiczne aparaty

do nurkowania obiegu otwartego ze sprężonym

Nitroxem i tlenem - Wymagania, badanie,

znakowanie

21.2.2004
CENEN ISO 13982-1:2004

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - Część 1: Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu (typ 5 odzieży) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005
EN ISO 13982-1:2004/A1:20109.7.2011Przypis 39.7.2011
CENEN ISO 13982-2:2004

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi -

Część 2: Metoda badania przecieku drobnych

cząstek aerozoli do wnętrza ubiorów (ISO

13982-2:2004)

6.10.2005
CENEN ISO 13995:2000

Odzież ochronna - Właściwości mechaniczne -

Metoda badania wytrzymałości na przebicie

i dynamiczne rozdzieranie materiałów (ISO

13995:2000)

6.10.2005
CENEN ISO 13997:1999

Odzież ochronna - Właściwości mechaniczne - Wyznaczanie odporności na przecięcie ostrymi przedmiotami (ISO 13997:1999)

4.7.2000
EN ISO 13997:1999/AC:2000
CENEN ISO 13998:2003

Odzież ochronna - Fartuchy, spodnie i kamizelki chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi (ISO 13998:2003)

28.8.2003EN 412:1993

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN 14021:2003

Osłony dostosowane do ochrony motocyklistów

przed skutkami uderzeń kamieniami i szutrem

podczas jazdy w terenie - Wymagania i metody

badań

6.10.2005
CENEN 14052:2012+A1:2012

Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne

20.12.2012EN 14052:2012

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 14058:2004

Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące

przed chłodem

6.10.2005
CENEN ISO 14116:2015

Odzież ochronna - Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem - Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia (ISO 14116:2015)

11.12.2015EN ISO 14116:2008

Przypis 2.1

31.1.2016
CENEN 14120:2003+A1:2007 Odzież ochronna - Ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci dla użytkowników sprzętu rolkarskiego - Wymagania i metody badań23.11.2007EN 14120:2003

Przypis 2.1

31.12.2007
CENEN 14126:2003

Odzież ochronna - Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi

6.10.2005
EN 14126:2003/AC:2004
CENEN 14143:2013

Sprzęt do oddychania - Autonomiczne aparaty do nurkowania z obiegiem zamkniętym

13.12.2013EN 14143:2003

Przypis 2.1

31.1.2014
CENEN 14225-1:2005

Skafandry nurkowe - Część 1: Skafandry mokre - Wymagania i metody badań

6.10.2005
CENEN 14225-2:2005

Skafandry nurkowe - Część 2: Skafandry suche - Wymagania i metody badań

6.10.2005
CENEN 14225-3:2005

Skafandry nurkowe - Część 3: Skafandry (zespoły) ogrzewane lub chłodzone w sposób aktywny - Wymagania i metody badań

6.10.2005
CENEN 14225-4:2005

Skafandry nurkowe - Część 4: Skafandry zapewniające ciśnienie atmosferyczne (ADS) - Wymagania związane z czynnikami ludzkimi i metody badań

6.10.2005
CENEN 14325:2004

Odzież chroniąca przed chemikaliami - Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami

6.10.2005
CENEN 14328:2005

Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem - Wymagania i metody badania

6.10.2005
CENEN 14360:2004

Odzież chroniąca przed deszczem - Metoda badania wyrobów gotowych - Uderzenie z góry kroplami o dużej energii

6.10.2005
CENEN 14387:2004+A1:2008 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e) - Wymagania, badanie, znakowanie20.6.2008EN 14387:2004

Przypis 2.1

31.7.2008
CENEN 14404:2004+A1:2010

Środki ochrony indywidualnej - Ochraniacze

kolan do pracy w pozycji klęczącej

6.5.2010EN 14404:2004

Przypis 2.1

31.7.2010
CENEN 14435:2004

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem w połączeniu z półmaską, zaprojektowane do użycia wyłącznie z nadciśnieniem - Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005
CENEN 14458:2004

Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu - Osłony twarzy i wizjery do użycia w hełmach strażackich o wysokiej skuteczności w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, używanych przez strażaków, pracowników karetek i służby ratownicze

6.10.2005
CENEN ISO 14460:1999

Odzież ochronna dla kierowców samochodów wyścigowych - Ochrona przed gorącem i płomieniem - Wymagania i metody badań (ISO 14460:1999)

16.3.2000
EN ISO 14460:1999/AC:1999
EN ISO 14460:1999/A1:200210.8.2002Przypis 330.9.2002
CENEN 14529:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z półmaską zawierające nadciśnieniowy automat oddechowy, przeznaczone wyłącznie do ucieczki

19.4.2006
CENEN 14593-1:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza z automatem oddechowym - Część 1: Aparaty wyposażone w maskę - Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005EN 139:1994

Przypis 2.1

2.12.2005
CENEN 14593-2:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty

wężowe sprężonego powietrza z automatem

oddechowym - Część 2: Aparaty nadciśnieniowe

wyposażone w półmaskę - Wymagania, badanie,

znakowanie

6.10.2005EN 139:1994

Przypis 2.1

2.12.2005
EN 14593-2:2005/AC:2005
CENEN 14594:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu - Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Przypis 2.1

2.12.2005
EN 14594:2005/AC:2005
CENEN 14605:2005+A1:2009 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])6.5.2010EN 14605:2005

Przypis 2.1

6.5.2010
CENEN 14786:2006

Odzież ochronna - Wyznaczanie odporności na przesiąkanie rozpylonych ciekłych substancji chemicznych, emulsji i dyspersji - Test z rozpylaczem

21.12.2006
CENEN ISO 14877:2002

Odzież ochronna do obróbki strumieniowo-ściernej z zastosowaniem ścierniwa ziarnistego (ISO 14877:2002)

28.8.2003
CENEN ISO 15025:2002

Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i płomieniem - Metoda badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia (ISO 15025:2000)

28.8.2003EN 532:1994

Przypis 2.1

28.8.2003
CENEN ISO 15027-1:2012

Kombinezony przeciwzanurzeniowe - Część 1: Kombinezony do stałego noszenia, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013EN ISO 15027-1:2002

Przypis 2.1

31.5.2013
CENEN ISO 15027-2:2012

Kombinezony przeciwzanurzeniowe - Część 2: Kombinezony ratunkowe, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013EN ISO 15027-2:2002

Przypis 2.1

31.5.2013
CENEN ISO 15027-3:2012

Kombinezony przeciwzanurzeniowe - Część 3:

Metody badań (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013EN ISO 15027-3:2002

Przypis 2.1

31.5.2013
CENEN 15090:2012 Obuwie dla strażaków20.12.2012EN 15090:2006

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 15151-1:2012

Sprzęt alpinistyczny - Urządzenia hamujące - Część 1: Urządzenia hamujące z blokadą, wymagania bezpieczeństwa i metody badań

20.12.2012
CENEN 15333-1:2008

Sprzęt do oddychania - Aparaty nurkowe z obiegiem otwartym z bezpośrednim doprowadzeniem sprężonego gazu - Część 1: Aparaty zasilane

20.6.2008
EN 15333-1:2008/AC:2009
CENEN 15333-2:2009

Sprzęt do oddychania - Aparaty nurkowe z obiegiem otwartym z bezpośrednim doprowadzeniem sprężonego gazu - Część 2: Aparaty swobodnego przepływu

6.5.2010
CENEN 15613:2008

Ochraniacze kolan i łokci dla uprawiających sport w pomieszczeniach - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

5.6.2009
CENEN 15614:2007

Odzież ochronna dla strażaków - Metody badań

laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży

ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni

otwartej

23.11.2007
CENEN ISO 15831:2004

Odzież - Właściwości fizjologiczne - Pomiar izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina termicznego (ISO 15831:2004)

6.10.2005
CENEN 16027:2011

Odzież ochronna - Rękawice ochronne dla

bramkarzy-graczy w piłkę nożną

16.2.2012
CENEN 16350:2014

Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami elektrostatycznymi

12.12.2014
CENEN 16473:2014

Hełmy strażackie - Hełmy dla ratownictwa

technicznego

11.12.2015
CENEN 16689:2017

Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania dotyczące wykonania dla odzieży ochronnej do specjalistycznych akcji ratunkowych

Pierwsza publikacja
CENEN 16716:2017

Sprzęt alpinistyczny - Systemy poduszek lawinowych - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Pierwsza publikacja
CENEN ISO 17249:2013

Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową (ISO 17249:2013)

11.4.2014EN ISO 17249:2004

Przypis 2.1

30.11.2015
EN ISO 17249:2013/AC:2014
CENEN ISO 17491-3:2008

Odzież ochronna - Metody badania odzieży chroniącej przed chemikaliami - Część 3: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie strumienia cieczy (test strumienia cieczy) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009EN 463:1994

Przypis 2.1

28.2.2009
CENEN ISO 17491-4:2008

Odzież ochronna - Metody badania odzieży chroniącej przed chemikaliami - Część 4: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie rozpylonej cieczy (test rozpylonej cieczy) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009EN 468:1994

Przypis 2.1

28.2.2009
CENEN ISO 20344:2011

Środki ochrony indywidualnej - Metody badania

obuwia (ISO 20344:2011)

16.2.2012EN ISO 20344:2004

Przypis 2.1

30.6.2012
CENEN ISO 20345:2011

Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne (ISO 20345:2011)

16.2.2012EN ISO 20345:2004

Przypis 2.1

30.6.2013
CENEN ISO 20346:2014

Środki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronne (ISO 20346:2014)

12.12.2014EN ISO 20346:2004

Przypis 2.1

31.12.2014
CENEN ISO 20347:2012

Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe (ISO 20347:2012)

20.12.2012EN ISO 20347:2004

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN ISO 20349:2010

Środki ochrony indywidualnej - Obuwie chroniące przed cząstkami roztopionego metalu - Wymagania i metody badania (ISO 20349:2010)

9.7.2011
CENEN ISO 20471:2013

Odzież o intensywnej widzialności - Metody badania i wymagania (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01).

28.6.2013EN 471:2003+A1:2007

Przypis 2.1

30.9.2013
EN ISO 20471:2013/A1:201612.4.2017Przypis 331.5.2017
CENEN 24869-1:1992

Akustyka - Ochronniki słuchu - Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku

16.12.1994
CenelecEN 50286:1999

Elektroizolacyjne ubrania ochronne do prac przy

instalacjach niskiego napięcia

16.3.2000
CenelecEN 50321:1999

Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

16.3.2000
CenelecEN 50365:2002

Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach

niskiego napięcia

10.4.2003
CenelecEN 60743:2001

Prace pod napięciem - Terminologia dotycząca

narzędzi, sprzętu i urządzeń

IEC 60743:2001

10.4.2003EN 60743:1996

Przypis 2.1

1.12.2004
EN 60743:2001/A1:2008 IEC 60743:2001/A1:20089.7.2011Przypis 39.7.2011
CenelecEN 60895:2003

Prace pod napięciem - Ubrania przewodzące stosowane przy napięciu nominalnym do 800 kV prądu przemiennego i ± 600 kV prądu stałego IEC 60895:2002 (Zmodyfikowana)

6.10.2005EN 60895:1996

Przypis 2.1

1.7.2006
CenelecEN 60903:2003

Prace pod napięciem - Rękawice z materiału

izolacyjnego

IEC 60903:2002 (Zmodyfikowana)

6.10.2005EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Przypis 2.1

1.7.2006
CenelecEN 60984:1992

Rękawy z materiału izolacyjnego do prac pod

napięciem

IEC 60984:1990 (Zmodyfikowana)

4.6.1999
EN 60984:1992/A11:19974.6.1999Przypis 34.6.1999
EN 60984:1992/A1:2002 IEC 60984:1990/A1:200210.4.2003Przypis 36.10.2005
(1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

- CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

- Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 2 .
- Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
- Odniesienia do sprostowań ".../AC:YYYY" publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.
- Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
- Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.
- Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

1 Informacja zmieniona przez sprostowanie z dnia 26 października 2017 r. (Dz.U.UE.C.2017.362.38).
2 Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.