Komunikat Komisji formalnie uznający rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2011 za nieaktualne

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3715

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

KOMUNIKAT KOMISJI
formalnie uznający rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2011 za nieaktualne

(C/2024/3715)

(Dz.U.UE C z dnia 18 czerwca 2024 r.)

Wykaz aktów przeznaczonych do usunięcia z obowiązującego dorobku prawnego

(Przepisy wykonawcze dotyczące pomocy finansowej dla laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. paszy i żywności oraz sektora zdrowia zwierząt)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2011 z dnia 12 września 2011 r. do celów decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratoriów referencyjnych UE ds. pasz i żywności oraz w sektorze zdrowia zwierząt

(Dz.U. L 241 z 17.9.2011, s. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/926/oj)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.