Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.157.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2009 r.

Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw

(2009/C 157/01)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2009 r.)

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Tekst niniejszej informacji nie jest prezentowany w programie "Prawo Europejskie", gdyż zgodnie ze sprostowaniem (Dz.U.UE.C.09.36.100/2) publikację niniejszej informacji należy uważać za nieważną, ponieważ identyczny tekst opublikowano już w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 9 lipca 2009 r. (Dz.U.UE.C.09.156.3).

.................................................

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.