Komisja Administracyjna do spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3844

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH
Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(C/2024/3844)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2024 r.)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: Kwietnia 2024 r.

Okres zastosowania: Lipiec, sierpień i wrzesień 2024 r.

kwi-24EURBGNCZKDKKHUFPLN
1 EUR =11,95625,2557,461393,6604,317
1 BGN =0,511112,9123,814201,2752,207
1 CZK =0,0400,07710,29515,5880,171
1 DKK =0,1340,2623,385152,7660,579
1 HUF =0,0030,0050,0640,01910,011
1 PLN =0,2320,4535,8491,72891,1791
1 RON =0,2010,3935,0761,49979,1220,868
1 SEK =0,0860,1682,1730,64233,8750,372
1 GBP =1,1672,28229,4718,706459,3925,038
1 NOK =0,0850,1672,1590,63833,6510,369
1 ISK =0,0070,0130,1680,0502,6170,029
1 CHF =1,0292,01225,9797,674404,9464,441
Źródło: EBC
kwi-24RONSEKGBPNOKISKCHF
1 EUR =4,97511,6210,85711,698150,4000,972
1 BGN =2,5445,9420,4385,98176,8980,497
1 CZK =0,1970,4600,0340,4635,9550,038
1 DKK =0,6671,5580,1151,56820,1590,130
1 HUF =0,0130,0300,0020,0300,3820,002
1 PLN =1,1522,6920,1982,71034,8360,225
1 RON =12,3360,1722,35130,2290,195
1 SEK =0,42810,0741,00712,9420,084
1 GBP =5,80613,561113,652175,5131,134
1 NOK =0,4250,9930,073112,8570,083
1 ISK =0,0330,0770,0060,07810,006
1 CHF =5,11811,9540,88112,034154,7121
Źródło: EBC

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: kwi-241 EUR w walucie krajowej1 jednostka waluty krajowej w EUR
BGN1,955830,51129
CZK25,254500,03960
DKK7,460510,13404
HUF393,660000,00254
PLN4,317430,23162
RON4,975380,20099
SEK11,620950,08605
GBP0,856921,16698
NOK11,698250,08548
ISK150,400000,00665
CHF0,972131,02867
Źródło: EBC

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1. Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2. Okresy odniesienia:

- styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,

- kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,

- lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,

- październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.