Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.192.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1911/92
z dnia 9 lipca 1992 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1039/92(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do powyższego rozporządzenia konieczne jest przyjęcie uregulowań dotyczących klasyfikacji towarów wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 określa ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły mają również zastosowanie do każdej innej nomenklatury, która w całości lub częściowo jest na niej oparta lub która dodaje do niej dodatkowe podziały oraz która została ustanowiona przez szczególne przepisy Wspólnoty, mające na celu stosowanie taryfy i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

zgodnie z wymienionymi ogólnymi regułami, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wymienionych w kolumnie 2, z przyczyn wymienionych w kolumnie 3;

właściwe jest, aby, z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie, które dotyczą systemów podwójnej kontroli oraz wcześniejszego i retrospektywnego nadzoru Wspólnoty w odniesieniu do wyrobów włókienniczych w chwili przywozu do Wspólnoty, na podstawie przepisów art. 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3796/90(3) posiadacz wiążącej informacji taryfowej wydanej przez organy celne Państw Członkowskich, która nie stosuje się już do niniejszego rozporządzenia, w sprawach klasyfikacji towarów w ramach Nomenklatury Scalonej, nadal mógł się na nią powoływać przez pewien czas, jeżeli zawarł umowę, jak określono w art. 14 ust. 3 lit. a) lub b) akapit drugi rozporządzenia Rady (EWG) nr 1715/90(4); środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury w odniesieniu do produktów nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w załączonej tabeli;

Komitet ds. Nomenklatury nie wydał, w terminie określonym przez jego przewodniczącego, opinii dotyczącej produktu nr 2 w załączonej tabeli,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie sklasyfikowane w ramach Nomenklatury Scalonej pod odpowiednimi kodami CN wskazanymi w kolumnie 2 wymienionej tabeli.

Artykuł  2

Z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie, które dotyczą systemów podwójnej kontroli oraz wcześniejszego i retrospektywnego nadzoru Wspólnoty w odniesieniu do wyrobów włókienniczych w chwili przywozu do Wspólnoty, na podstawie przepisów art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 3796/90 posiadacz wiążącej informacji taryfowej wydanej przez organy celne Państw Członkowskich, która nie stosuje się już do niniejszego rozporządzenia, w sprawach klasyfikacji towarów w ramach Nomenklatury Scalonej, nadal może się na nią powoływać przez okres 60 dni od daty przyjęcia niniejszego rozporządzenia, jeżeli zawarł umowę jak określono w art. 14 lit. a) lub b) akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 1715/90.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 1992 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 110 z 28.4.1992, str. 42.

(3) Dz.U. L 365 z 28.12.1990, str. 17.

(4) Dz.U. L 160 z 26.6.1990, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 1

WyszczególnienieKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Lekka odzież, dziana (100 %

bawełny), jednobarwna,

przeznaczona do okrycia górnej

części ciała, sięgająca za

pas, z długimi rękawami.

Posiada okrągły, ściśle

przylegający dekolt obszyty

wysokim ściągaczem (4 cm).

Częściowo rozpinana z przodu,

poczynając od dekoltu, z

guzikiem zapinanym na lewą

stronę; rękawy plisowane, z

poduszkami (patrz: fotografia

nr 501)(*)

6106 10 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej i uwagę 4 do działu 61, jak również zapis kodów CN 6101 i 6106 10 00.

Patrz także: uwagi wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej odnoszące się do kodu CN 6106.

Ponieważ odzież ta posiada cechy charakterystyczne dla bluzy (krój, ozdoby oraz ogólny wygląd) nie możne zostać sklasyfikowana jako artykuł podobny do pulowera, który jest objęty pozycją CN 6110.

2. Zestaw odzieżowy przeznaczony

do sprzedaży detalicznej,

złożony z:

a) odzieży dzianej, wełnianej,

dwubarwnej (w paski) (80 %

bawełny, 20 % poliamidu),

przeznaczonej do okrycia

górnej części ciała, z

długimi rękawami oraz

okrągłym dekoltem, nie

rozpinanym. Dekolt,

mankiety oraz dolny brzeg

są obszyte ściągaczem

(patrz: fotografia nr 504

A);(*)

6108 31 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej i uwagę 9 do działu 61, jak również zapis kodów CN 6108, 6108 31 i 6108 31 00

Uwzględniając ogólny wygląd tej odzieży oraz rodzaj materiałów zestaw ten powinien być traktowany jako piżama.

b) pary spodni wykonanych z

jednobarwnej dzianej

tkaniny wełnianej (80 %

bawełny, 20 % poliamidu),

sięgających od pasa do

kostek, nierozpinanych w

pasie. W pasie ściągane

elastyczną taśmą, dół

nogawek obszyty ściągaczem

(patrz fotografia nr 504

B).(*)

3. Odzież dziana, wykonana w 100

% z bawełny, przeznaczona do

okrycia górnej części ciała,

sięgająca za pas, z

kołnierzykiem, którego prawa

strona zachodzi na lewą,

nierozpinanym, wykonanym ze

ściągacza; z krótkimi

rękawami.

Odzież posiada również

dekoracyjny wzór na przedzie,

mankiety oraz dolny brzeg są

obrębione (patrz fotografia nr

453).(*)

6110 20 99Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej i uwagę 4 do działu 61, jak również zapis kodów CN 6110, 6110 20 oraz 6110 20 99. Patrz także: uwagi wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej odnoszące się do kodu CN 6110.

Odzież podobna do pulowera.

4. Odzież dziana, wykonana

w 100 % z materiału

syntetycznego, przeznaczona do

okrycia górnej części ciała,

sięgająca za pas, z

nierozpinanym kołnierzykiem,

długimi rękawami oraz

obrębionym dolnym brzegiem. W

przedniej części dekoltu

posiada również dekorację w

postaci trójkątnej wstawki ze

ściągacza (patrz fotografia nr

452).(*)

6110 30 99Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej i uwagę 4 do działu 61, jak również zapis kodów CN 6110, 6110 30 oraz 6110 30 99. Patrz także: uwagi wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej odnoszące się do kodu CN 6110.
5. Odzież wykonana z gąbczastej

gumy pokrytej z obu stron

dzianą tkaniną, przeznaczona

do okrycia dolnej części ciała

od pasa poniżej kolan,

otaczająca oddzielnie obie

nogi, nierozpinana. Szwy

pokryte są elastyczną taśmą

(szorty) (patrz fotografia nr

503).(*)

6113 00 10Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej i uwagę 1 lit. e) do działu 95, jak również zapis kodów CN 6113 i 6113 00 10.
6. Dziane okrycia stóp w rodzaju

skarpetek z włókien

syntetycznych (85 % akryl,

13 % nylon, 2 % inne włókna),

bez doszytych podeszew,

posiadające na spodniej

powierzchni przeciwpoślizgowe

paski PVC ułatwiające

chodzenie po wypastowanych

bądź śliskich powierzchniach

(patrz: fotografia nr 467).(*)

6115 96 99Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej jak również zapis kodów CN 6115, 6115 96 i 6115 96 99.
7. Grupa gotowych artykułów

tekstylnych wykonanych w 100 %

z bawełnianych tkanin

frotowych ręcznikowych,

przeznaczona do sprzedaży

detalicznej, zawierająca:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej i uwagę 1 lit. e) do działu 95, jak również zapis kodów CN 6209, 6209 20 00, 6302 i 6302 60
a) artykuł przeznaczony dla

niemowląt, w kształcie

prostokąta z kapturem, z

jednej strony ozdobiony

motywem dekoracyjnym. W

dwóch rogach znajdują się

dwie tasiemki do

przewiązania w pasie

(płaszczyk kąpielowy)

(patrz: fotografia nr 466

A);(*)

6209 20 0000. Artykułów tych nie można uważać za zestaw.

Patrz także: uwagi wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego, odnoszące się do reguły ogólnej 3 lit. b), ust. X lit. b) dotyczące interpretacji Nomenklatury Scalonej.

b) prostokątną flanelę w

rodzaju mitynki (patrz:

fotografia nr 466 B);(*)

6302 60 00
c) śliniaczek z dwoma

tasiemkami do przewiązania

wokół szyi (patrz:

fotografia nr 466 C).(*)

6209 20 00
8. Produkt wykonany z elastycznej

dzianej tkaniny obejmujący

kostkę oraz część stopy, z

otworem na piętę. Końce oraz

krawędzie otworu są wykończone

gumowymi paskami obciskającymi

(ochrona kostki) (patrz:

fotografia nr 469).(*)

6307 90 10Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej i uwagę 1 lit. b) do działu 90, jak również zapis kodów CN 6307, 6307 90 i 6307 90 10.
9. Produkt wykonany z gąbczastej

gumy pokrytej z obu stron

dzianą tkaniną, obejmujący

kolano oraz część nogi, z

otworem na rzepkę. Szew z

tylnej strony pokryty jest

elastyczną taśmą (ochrona

kolana) (patrz fotografia nr

502).(*)

6307 90 10Klasyfikacja ustalona przez przepisy reguł ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji Nomenklatury Scalonej i uwagę 1 lit. b) do działu 90, jak również zapis kodów CN 6307, 6307 90 i 6307 90 10.
(*) Fotografie mają charakter wyłącznie ilustracyjny.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.