Art. 8. - Ochrona danych osobowych - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.303.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2009 r.
Artykuł  8

Ochrona danych osobowych

1. 
Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.
2. 
Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.
3. 
Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.