Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.57.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1995 r.

UMOWA
w formie wymiany listów zmieniająca Umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Arabską Republiką Jemenu

A. List Republiki Jemenu

Bruksela, 6 marca 1995 r.

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do konsultacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Wspólnoty Europejskiej oraz Republiki Jemenu w celu przystosowania Umowy o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Arabską Republiką Jemenu po zjednoczeniu w dniu 22 maja 1990 r. Arabskiej Republiki Jemenu oraz Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu oraz powstaniu Republiki Jemenu mam zaszczyt oświadczyć, że zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego postanowienia Umowy o współpracy mają zastosowanie na terytorium Republiki Jemenu.

Proszę o potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej na to rozszerzenie.

Proszę Pana o przyjęcie najwyższych wyrazów uznania.

W imieniu rządu Republiki Jemenu

ABDULKARIM AL-ERYANI

B. List Wspólnoty Europejskiej

Bruksela, 6 marca 1995 r.

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu stwierdzającego, co następuje:

"W nawiązaniu do konsultacji przeprowadzonych przez przedstawicieli Wspólnoty Europejskiej oraz Republiki Jemenu w celu przystosowania Umowy o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Arabską Republiką Jemenu po zjednoczeniu w dniu 22 maja 1990 r. Arabskiej Republiki Jemenu oraz Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu oraz powstaniu Republiki Jemenu mam zaszczyt oświadczyć, że zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego postanowienia Umowy o współpracy mają zastosowanie na terytorium Republiki Jemenu.

Proszę o potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej na to rozszerzenie.".

Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie rozszerzenie Umowy o współpracy.

Proszę Pana o przyjęcie najwyższych wyrazów uznania.

W imieniu Rady Unii Europejskiej

A. JUPPÉ

M. MARÍN

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.