Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.290.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 listopada 2008 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 290/04)

(Dz.U.UE C z dnia 13 listopada 2008 r.)

Numer pomocyXR 86/08
Państwo członkowskieRepublika Czeska
Region87(3)(a)
Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hocOperační program Podnikání a inovace 2007-2013.

Podprogram ICT v podnicích - II. výzva

Podstawa prawnaZákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvi-sejících zákonů

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy233 mln CZK
Maksymalna intensywność pomocy40 %
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia
Data realizacji1.5.2008
Czas trwania30.6.2010
Sektory gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo průmyslu a obchodu České republiky

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Adres internetowy publikacji programu pomocywww.mpo.cz
Inne informacje-
Numer pomocyXR 87/08
Państwo członkowskieRepublika Czeska
Region87(3)(a)
Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hocOperační program Podnikání a inovace 2007-2013.

Podprogram ICT v podnicích - II. výzva

Podstawa prawnaZákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvi-sejících zákonů

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy950 mln CZK
Maksymalna intensywność pomocy40 %
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia
Data realizacji1.5.2008
Czas trwania30.6.2010
Sektory gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo průmyslu a obchodu České republiky

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Adres internetowy publikacji programu pomocywww.mpo.cz
Inne informacje-
Numer pomocyXR 101/08
Państwo członkowskieWłochy
RegionCampania
Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hocIncentivi per l'innovazione e lo sviluppo
Podstawa prawnaLegge regionale n. 12/07, Regolamento n. 7/2007, Disciplinare Delibera Giunta Regionale n. 514 del 21 marzo 2008 Decreto dirigenziale n. 217 del 17 aprile 2008
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy16 mln EUR
Maksymalna intensywność pomocy30 %
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia
Data realizacji19.6.2008
Czas trwania31.12.2013
Sektory gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Campania

AGC 12 Sviluppo Economico

Centro Direzionale Isola A/6

I-80143 Napoli

Adres internetowy publikacji programu pomocyhttp://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&ida=344
Inne informacje-
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.