Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.250.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2007 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 250/05)

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2007 r.)

Numer pomocyXS 216/07
Państwo członkowskieWęgry
RegionMagyarország valamennyi régiója
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąÁllami támogatás KKV-knak a Kutatási és Innovációs Alapból
Podstawa prawna146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól

- 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

- 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 7.800 mln HUF; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: -
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
Data realizacji4.7.2007
Czas trwania30.6.2008
Cel pomocyMałe i średnie przedsiębiorstwa
Sektory gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP
Nazwa i adres organu przyznającego pomocGazdasági és Közlekedési Minisztérium

Honvédu. 13-15.

H-1055 Budapest

Nr środka pomocyXS 217/07
Państwo członkowskieNiderlandy
RegionProvincie Groningen
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąWolfard & Wessels Werktuigbouw B.V. te Foxhol
Podstawa prawnaAlgemene wet bestuursrecht 4.2

Algemene Subsidieverordening SNN

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowiProgram pomocyCałkowita kwota roczna pomocy-
Gwarantowane pożyczki-
Pomoc indywidualnaCałkowita kwota pomocy52.322 EUR
Gwarantowane pożyczki-
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Całkowity koszt projektu wynosi 130.805 EUR; całkowite koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą 130.805 EUR. Pomoc, którą ma przyznać SNN wynosi ogółem 52.322 EUR (intensywność pomocy równą 35 % zgodnie z art. 5b ust. 3 lit. c) podwyższono o 5 %, zgodnie z ust. 4 lit. a), co dało łącznie 40 %). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju.

Przedsiębiorstwo ma siedzibę w gminie Hoogezand-Sappemeer i tym samym objęte jest nową mapą pomocy

Tak
Data realizacji1.8.2007
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnejDo 1.7.2008
Cel pomocyPomoc dla MŚP

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego statku, dzięki współpracy w zakresie innowacji. Przy pomocy nowoczesnego oprogramowania internetowego służącego do projektowania trójwymiarowego i zastosowań konstrukcyjnych oraz centralnej bazy danych i centralnego systemu planowania, uczestnicy tworzą pulę wiedzy w zakresie innowacyjnych procesów i korzystają z niej przy projektowaniu i opracowywaniu nowego typu statku przy jednoczesnej integracji planowania produkcji i montażu w uzgodnionym zakresie. Chodzi również o opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów stanowiących wyposażenie statków, które umożliwią oszczędność paliwa i zwiększenie bezpieczeństwa.

Koszty objęte pomocą stanowią między innymi koszty analiz technicznych,

opracowania i konstrukcji kadłubku, opracowania koncepcji śruby, badań i analiz wibracji i hałasu, badań i analiz poprawy osiągów statku za pomocą oprogramowania i badań w systemie NUPAS oraz analizy i wsparcia udzielonego z ramienia biura klasyfikacji.

Z programu wynika, że projekt dotyczący statku o nośności całkowitej 6.300 tdw ma wyraźnie charakter pilotażowy, ponieważ dotoczy testowania szeregu planowanych innowacji procesu produkcyjnego. Najważniejszym wynikiem będzie opracowanie nowej metody produkcji, która optymalnie wykorzystuje elastyczny i wysokowartościowy potencjał projektowy/konstrukcyjny i produkcyjny ogółu północnego klastra morskiego (Noor-delijke maritieme cluster)

Tak
Sektory gospodarkiPomoc ograniczona do konkretnych sektorówTak
Inne sektory związane z produkcjąTak, przedsiębiorstwo instalacyjne działające w zakresie konstrukcji pojazdów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSamenwerkingsverbandNoord-Nederland
Postbus 779

9700 AT Groningen

Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie dotacjiZgodnie z art. 6 rozporządzeniaTak
Nr środka pomocyXS 218/07
Państwo członkowskieNiderlandy
RegionProvincie Groningen
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąGebr.DeHaanB.V.teHoogezand
Podstawa prawnaAlgemene wet bestuursrecht 4.2 Algemene Subsidieverordening SNN
Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowiProgram pomocyCałkowita kwota roczna pomocy-
Gwarantowane pożyczki-
Pomoc indywidualnaCałkowita kwota pomocy71.750 EUR
Gwarantowane pożyczki-
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Całkowity koszt projektu wynosi 179.374 EUR; całkowite koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą 179.374 EUR. Pomoc, którą ma przyznać SNN wynosi ogółem 71.750 EUR (intensywność pomocy równą 35 % zgodnie z art. 5b ust. 3 lit. c) podwyższono o 5 %, zgodnie z ust. 4 lit. a), co dało łącznie 40 %). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju.

Przedsiębiorstwo ma siedzibę w gminie Hoogezand-Sappemeer i tym samym objęte jest nową mapą pomocy

Tak
Data realizacji1.8.2007
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnejDo 1.7.2008
Cel pomocyPomoc dla MŚP

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego statku, dzięki współpracy w zakresie innowacji.

Przy pomocy nowoczesnego oprogramowania internetowego służącego do projektowania trójwymiarowego i zastosowań konstrukcyjnych oraz centralnej bazy danych i centralnego systemu planowania, uczestnicy tworzą pulę wiedzy w zakresie innowacyjnych procesów i korzystają z niej przy projektowaniu i opracowywaniu nowego typu statku przy jednoczesnej integracji planowania produkcji i montażu w uzgodnionym zakresie. Chodzi również o opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów stanowiących wyposażenie statków, które umożliwią oszczędność paliwa i zwiększenie bezpieczeństwa.

Koszty objęte pomocą stanowią między innymi koszty analiz technicznych,

opracowania i konstrukcji kadłubku, opracowania koncepcji śruby, badań i analiz wibracji i hałasu, badań i analiz poprawy osiągów statku za pomocą oprogramowania i badań w systemie NUPAS oraz analizy i wsparcia udzielonego z ramienia biura klasyfikacji.

Z programu wynika, że projekt dotyczący statku o nośności całkowitej 6.300 tdw ma wyraźnie charakter pilotażowy, ponieważ dotoczy testowania szeregu planowanych innowacji procesu produkcyjnego. Najważniejszym wynikiem będzie opracowanie nowej metody produkcji, która optymalnie wykorzystuje elastyczny i wysokowartościowy potencjał projektowy/konstrukcyjny i produkcyjny ogółu północnego klastra morskiego (Noor-delijke maritieme cluster)

Tak
Sektory gospodarkiPomoc ograniczona do konkretnych sektorówTak
Inne sektory związane z produkcjąTak, technologia systemów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSamenwerkingsverbandNoord-Nederland
Postbus 779

9700 AT Groningen

Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie dotacjiZgodnie z art. 6 rozporządzeniaTak
Numer pomocyXS 219/07
Państwo członkowskieNiderlandy
RegionProvincie Groningen
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąBodewes Managementservices B.V. Hoogezand
Podstawa prawnaAlgemene wet bestuursrecht 4.2

Algemene subsidieverordening SNN

Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: -; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,378476 mln EUR
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Całkowity koszt projektu wynosi 946.191 EUR; całkowite koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą 946.191 EUR. Pomoc, którą ma przyznać SNN wynosi ogółem 378.476 EUR (intensywność pomocy równą 35 % zgodnie z art. 5b ust. 3 lit. c) podwyższono o 5 %, zgodnie z ust. 4 lit. a), co dało łącznie 40 %). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju.

Przedsiębiorstwo ma siedzibę w gminie Hoogezand-Sappemeer i tym samym objęte jest nową mapą pomocy

Data realizacji1.8.2007
Czas trwania1.7.2008
Cel pomocyMałe i średnie przedsiębiorstwa

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego statku, dzięki współpracy w zakresie innowacji.

Przy pomocy nowoczesnego oprogramowania internetowego służącego do projektowania trójwymiarowego i zastosowań konstrukcyjnych oraz centralnej bazy danych i centralnego systemu planowania, uczestnicy tworzą pulę wiedzy w zakresie innowacyjnych procesów i korzystają z niej przy projektowaniu i opracowywaniu nowego typu statku przy jednoczesnej integracji planowania produkcji i montażu w uzgodnionym zakresie. Chodzi również o opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów stanowiących wyposażenie statków, które umożliwią oszczędność paliwa i zwiększenie bezpieczeństwa.

Koszty objęte pomocą stanowią między innymi koszty analiz technicznych,

opracowania i konstrukcji kadłubku, opracowania koncepcji śruby, badań i analiz wibracji i hałasu, badań i analiz poprawy osiągów statku za pomocą oprogramowania i badań w systemie NUPAS oraz analizy i wsparcia udzielonego z ramienia biura klasyfikacji.

Z programu wynika, że projekt dotyczący statku o nośności całkowitej 6.300 tdw ma wyraźnie charakter pilotażowy, ponieważ dotoczy testowania szeregu planowanych innowacji procesu produkcyjnego. Najważniejszym wynikiem będzie opracowanie nowej metody produkcji, która optymalnie wykorzystuje elastyczny i wysokowartościowy potencjał projektowy/konstrukcyjny i produkcyjny ogółu północnego klastra morskiego (Noordelijke maritieme cluster)

Sektory gospodarkibudownictwo okrętowe
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSamenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779

9700 AT Groningen

Nederland

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.