Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.374.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 września 2022 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie
(2022/C 374/06)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1  podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:
Data i godzina zamknięcia łowiska16.8.2022
Czas trwania16.8.2022 r.- 31.12.2022 r.
Państwo członkowskieIrlandia
Stado lub grupa stadALB/AN05N
GatunekTuńczyk biały (Thunnus alalunga)
ObszarOcean Atlantycki, na północ od 5° N
Rodzaj(e) statków rybackich-
Numer referencyjny05/TQ109
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.