Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie - OpenLEX

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.466I.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM (2021/C 466/05)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje następujący konkurs otwarty:

EPSO/AD/396/21 - PRAWNICY LINGWIŚCI (AD 7) JĘZYKA IRLANDZKIEGO (GA)

Ogłoszenie o konkursie jest opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 466 A z dnia 18 listopada 2021 r.

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.