Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.349.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 2020 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2020/C 349/12)

(Dz.U.UE C z dnia 20 października 2020 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1  podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska1.10.2020
Czas trwania1.10.2020-31.12.2020
Państwo członkowskieBelgia
Stado lub grupa stadPOL/*8ABDE (warunek szczególny dla POL/07.)
GatunekRdzawiec (Pollachius pollachius)
Obszar8a, 8b, 8d i 8e
Rodzaj(e) statków rybackich-
Numer referencyjny25/TQ123
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.