Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.447.8/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2018/C 447/15)

(Dz.U.UE C z dnia 12 grudnia 2018 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1  podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska24.10.2018
Czas trwania24.10.2018-31.12.2018
Państwo członkowskieUnia Europejska (wszystkie państwa członkowskie)
Stado lub grupa stadCOD/N3M.
GatunekDorsz atlantycki (Gadus morhua)
ObszarNAFO 3M
Rodzaj(e) statków rybackich-
Numer referencyjny40/TQ120
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.