Dz.U.UE.C.2018.447.7/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2018/C 447/12)

(Dz.U.UE C z dnia 12 grudnia 2018 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1  podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska14.11.2018
Czas trwania14.11.2018-31.12.2018
Państwo członkowskieHiszpania
Stado lub grupa stadUSK/567EI.
GatunekBrosma (Brosme brosme)
Obszarwody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5, 6 i 7
Rodzaj(-e) statków rybackich-
Numer referencyjny44/TQ120
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.