Dz.U.UE.C.2018.439.12/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2018/C 439/12)

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2018 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1  podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska6.10.2018
Czas trwania6.10.2018-31.12.2018
Państwo członkowskieBelgia
Stado lub grupa stadANF/*8ABDE (warunek szczególny w odniesieniu do ANF/07.)
GatunekŻabnicowate (Lophiidae)
Obszar8a, 8b, 8d i 8e
Rodzaj(-e) statków rybackich-
Numer referencyjny32/TQ120
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.