Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.385.14/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2015/C 385/04)

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2015 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1 podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska5.10.2015 r.
Czas trwania5.10-31.12.2015 r.
Państwo członkowskieSzwecja
Stado lub grupa stadCOD/2A3AX4
GatunekDorsz (Gadus morhua)
ObszarIV; wody Unii obszaru IIa; część obszaru IIIa poza cieśninami Skagerrak i Kattegat
Rodzaj(e) statków rybackich-
Numer referencyjny55/TQ104
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.