Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie. - OpenLEX

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.351.25/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2013/C 351/04)

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1 podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska24.10.2013
Czas trwania24.10.2013-31.12.2013
Państwo członkowskieFrancja
Stado lub grupa stadHER/4AB.
GatunekŚledź atlantycki (Clupea Harengus)
ObszarWody UE i wody Norwegii obszaru IV na północ od 53° 30' N
Rodzaj(-e) statków rybackich-
Numer referencyjny63/TQ40
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.