Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.204.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2
Zmiana dotycząca Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

(Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006)

(2017/C 204/06)

(Dz.U.UE C z dnia 28 czerwca 2017 r.)

1.1. Nazwa i adres EUWT

Zarejestrowana nazwa: Eurorégion Aquitaine/Euskadi/Navarra

Siedziba statutowa: Rue Leku Eder, 64700 Hendaye ZI Les Joncaux, Francja

1.2. Okres udziału nowego członka:

Okres funkcjonowania ugrupowania: nieokreślony

1.3. Pierwsza publikacja w Dz.U.:

6.12.2012 - OJ/S S234

1.4. Nazwa i dane kontaktowe nowego członka:

Communauté Forale de Navarre

Mikel Irujo: mirujoam@navarra.es

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.