Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.171.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2020 r.

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2
Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19)

(2020/C 171/04)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2020 r.)

I.1) Nazwa, adres i punkt kontaktowy:

Nazwa zarejestrowana: EVTZ Eurodistrict Region Freiburg - Centre et Sud Alsace Siedziba statutowa: Ile du Rhin, 68600 Vogelgrun, Francja Osoba do kontaktu: Silke Tebel-Haas

Adres internetowy ugrupowania: www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu

I.2) Okres funkcjonowania ugrupowania:

Okres funkcjonowania ugrupowania: nieokreślony Data rejestracji: 14.4.2020 Data publikacji: 6.5.2020

II. CELE

Eurodistrict Region Freiburg - Centre et Sud Alsace ma na celu zacieśnienie współpracy transgranicznej, a tym samym stworzenie i rozwój regionu transgranicznego o określonej tożsamości przestrzennej. Ugrupowanie zajmie się w szczególności następującymi dziedzinami, ilekroć wyznaczone cele będą miały wymiar transgraniczny: mobilność, rynek pracy, spotkania uczniów i obywateli, sport i kultura, opieka zdrowotna, energia i turystyka.

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAZWY UGRUPOWANIA

Nazwa w języku angielskim: EGTC Eurodistrict Region Freiburg - Centre et Sud Alsace Nazwa w języku francuskim: GECT Eurodistrict Region Freiburg - Centre et Sud Alsace

IV. CZŁONKOWIE
IV.1). Całkowita liczba członków ugrupowania: 10
IV.2) Kraje pochodzenia członków ugrupowania: FR, DE
IV.3) Informacje o członkach 1

Oficjalna nazwa: Landkreis Emmendingen

Adres pocztowy: BahnhofstraSe 2-4, 79312 Emmendingen, Niemcy

Adres internetowy: www.landkreis-emmendingen.de

Typ członka: Władze lokalne

Oficjalna nazwa: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Adres pocztowy: StadtstraSe 2, 79104, Freiburg, Niemcy

Adres internetowy: www.breisgau-hochschwarzwald.de

Typ członka: Władze lokalne

Oficjalna nazwa: Stadt Freiburg

Adres pocztowy: Rathausplatz 2-4, 79098 Freiburg, Niemcy

Adres internetowy: www.freiburg.de

Typ członka: Władze lokalne

Oficjalna nazwa: Region Grand Est

Adres pocztowy: Maison de la Region, 1, place Adrien Zeller, 67000 Strasbourg, Francja

Adres internetowy: www.grandest.fr

Typ członka: Władze regionalne

Oficjalna nazwa: Departement du Bas-Rhin

Adres pocztowy: Hotel du Departement, Place du Quartier Blanc, 67000 Strasbourg, Francja

Adres internetowy: www.bas-rhin.fr

Typ członka: Władze lokalne

Oficjalna nazwa: Departement du Haut-Rhin

Adres pocztowy: 100, Avenue dAlsace, 67006 Colmar, Francja

Adres internetowy: www.haut-rhin.fr

Typ członka: Władze lokalne

Oficjalna nazwa: PETR Selestat-Alsace Centrale

Adres pocztowy: BP 20195, 1, Rue Louis Lang, 67604 Selestat, Francja

Adres internetowy: www.selestat-alsace-centrale.fr

Typ członka: Władze lokalne

Oficjalna nazwa: PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon

Adres pocztowy: 170, Rue de la Republique, 68500 Guebwiller, Francja

Adres internetowy: https://www.rhin-vignoble-grandballon.fr

Typ członka: Władze lokalne

Oficjalna nazwa: Mulhouse Alsace Agglomeration

Adres pocztowy: 2, Rue Pierre et Marie Curie, 68948 Mulhouse, Francja

Adres internetowy: www.mulhouse-alsace.fr

Typ członka: Władze lokalne

Oficjalna nazwa: Colmar Agglomeration

Adres pocztowy: 32, Cours Sainte Anne, BP 80197, 68004 Colmar, Francja

Adres internetowy: www.agglo-colmar.fr

Typ członka: Władze lokalne

1 Proszę podać informacje odnośnie do każdego członka.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.