Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.167.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2
Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)
(Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19))

(2020/C 167/08)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2020 r.)

1.1). Nazwa, adres i punkt kontaktowy

Nazwa zarejestrowana: Proximity GECT

Siedziba: Agenzia di Sviluppo "La Cittadella del Sapere" c/da Calda n° 8 - 85043 Latronico (Potenza)

Osoba do kontaktu:

Szef ds. instytucjonalnych EUWT Proximity przy instytucjach UE Stavros Kalogiannis (tel. kom.:+ 30 6972806280, st.kalogiannis@yahoo.gr Przewodniczący partnerstwa EUWT Proximity

Giuseppe Suanno (tel. kom.: + 39 3351025960, presproximitygect@gmail.com)

Dyrektor generalny EUWT Proximity

Gilberto Zinzani (+ 39 3388489471, dirgproximitygect@gmail.com)

Adres poczty elektronicznej: proximitygect@pec.itInternet: mailto:proximitygect@pec.it Adres internetowy ugrupowania: www.proximitygect.eu

1.2) Okres funkcjonowania ugrupowania

Okres funkcjonowania ugrupowania: nieokreślony Data rejestracji: 24.12.2019

II. CELE

"Proximity GECT" jest projektem pilotażowym na szczeblu europejskim w makroregionie adriatycko-jońskim (EUSAIR). Biorąc pod uwagę bardzo bliskie więzi historyczne i kulturowe, wspólne tradycje i stosunki między mieszkańcami (Magna Graecia), realizuje strategię związaną z regionem Morza Śródziemnego, w szczególności strategię EUSAIR w odniesieniu do makroregionu adriatycko-jońskiego, aby osiągnąć następujące cele:

a) wzmocnienie powiązań gospodarczych, społecznych i kulturowych między ludnością zamieszkującą obszary należące do swych członków;
b) działanie na rzecz rozwoju obszarów członków w ramach ich odpowiednich kompetencji wraz ze szczególną dbałością o następujące dziedziny współpracy: innowacje i badania; kultura i turystyka; mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz transeuropejskie sieci transportowe; zdrowie; gospodarka i środowisko górskie; promowanie multimediów internetowych, społecznościowych i filmowych.

W szczególności:

kultura: cyfryzacja systemów kultury (wystawy - współpraca muzealna) i zintegrowany system korzystania z dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, mapa ścieżek,
zdrowie: strategia innowacji i kampanie prewencyjne oraz wspólne inicjatywy w sektorze zdrowia,
gospodarka, rolnictwo i środowisko górskie: organizacja wydarzeń klimatycznych, parków w regionach Epirus i Basilicata,
zarządzanie systemem innowacji we Włoszech i w Grecji "Club di prodotto" ("Klub produktu") na obszarze objętym EUSAIR w takich obszarach tematycznych jak zrównoważona i powolna intermodalność, krajowe ścieżki rowerowe oraz kultura-środowisko-turystyka,
udział w programie działań na rzecz regionów górskich UE,
zrównoważona intermodalność (system krajowych ścieżek rowerowych) oraz intermodalność z drugorzędnymi i turystycznymi drogami kolejowymi oraz systemami rzecznymi.
III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAZWY UGRUPOWANIA

Nazwa w języku angielskim: EGTC Proximity Nazwa w języku francuskim: GECT Proximité

IV. CZŁONKOWIE
IV.1) Całkowita liczba członków ugrupowania: 2
IV.2) Kraje pochodzenia członków ugrupowania: Włochy, Grecja
IV.3) Informacje o członkach 1

Oficjalna nazwa: Regione Basilicata

Adres pocztowy: Viale Vincenzo Verrastro, 4, 85100 Potenza, Włochy Adres internetowy: www.regione.basilicata.it Rodzaj członka: władze regionalne

Oficjalna nazwa: Region Epirus

Adres pocztowy: Plac Pyros 1, 45521 Ioannina, Grecja

Adres internetowy: www.php.gov.gr

Rodzaj członka: władze regionalne

1 Proszę podać informacje w odniesieniu do każdego członka.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.