Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie... - OpenLEX

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.111.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2005 r.

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

(2005/C 111/01)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2005 r.)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku(1) weszła w życie dnia 31 marca 2005 r., po zakończeniu procedur przewidzianych w art. 6 tej umowy dnia 31 marca 2005 r.

______

(1) Dz.U. L 75 z 22.3.2005, str. 37.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.