Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów uzupełniających dotyczących Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, na lata 2021-2027

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1753

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2024 r.

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów uzupełniających dotyczących Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, na lata 2021-2027

Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów uzupełniających dotyczących Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, na lata 2021-2027 1 , wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2024 r., po tym jak w dniu 29 kwietnia 2024 r. zakończono procedurę przewidzianą w art. 13 ust. 2 tej umowy.
1 Dz.U. L, 2024/1592, 5.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1592/oj.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.