Europejski Urząd ds. Pracy - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.427.25

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2022 r.

EUROPEJSKI URZĄD DS. PRACY
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021
(2022/C 427/25)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://www.ela.europa.eu/en/what-we-do

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.