Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/24)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem: https://eit.europa.eu/library/gb-decision-142019-opinion-eit-gb-final-accounts-eit-financial-year-2018-annex

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.