Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020 - OpenLEX

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.459.37

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2021 r.

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2020
(2021/C 459/37)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/eurofound_annual_accounts_2020.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.