Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.32

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Europejska Fundacja Kształcenia
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/32)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem: https://www.etf.europa.eu/en/document-attachments/annual-accounts-2018-and-govering-board-opinion

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.