Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.417.9/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 listopada 2016 r.

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2015

(2016/C 417/34)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2016 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

http://www.etf.europa.eu/wpubdocs.nsf/0/989FD5E0F8587840C1257FD100546721/$File/GB16DEC006_EN.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.