Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.417.3/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 listopada 2016 r.

EUROPEJSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA WSPÓŁPRACĄ OPERACYJNĄ NA ZEWNĘTRZNYCH GRANICACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2015

(2016/C 417/10)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2016 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

http://frontex.europa.eu/about-frontex/governance-documents/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.