Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Europejska Agencja Leków
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/25)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem

https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/financial-management-budgetary-report-ing#accounts-section

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.