Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Europejska Agencja Chemikaliów
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/16)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem: https://echa.europa.eu/documents/10162/13611/echa_annual_accounts_2018_en.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.