Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.35

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/35)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/what-we-do/how-we-work/finance/finance-and-budget-information

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.