Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.186.105

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2019 r.
Artykuł  2

Definicje

Na potrzeby niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

a)
"rozkład czasu pracy" oznacza rozkład określający godziny i dni, w których ma miejsce początek i koniec wykonywania pracy;
b)
"godziny i dni rozliczeniowe" oznaczają przedziały czasu w określonych dniach, podczas których praca może mieć miejsce na żądanie pracodawcy;
c)
"system czasu pracy" oznacza formę organizacji czasu pracy i jego rozkład zgodnie z systemem określonym przez pracodawcę.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.