Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.166.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2017 - Budżet korygujący nr 1

(2017/C 166/04)

(Dz.U.UE C z dnia 24 maja 2017 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.