Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.38.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2012 r.

Decyzje w związku z monitorowaniem wykonania decyzji dotyczących pomocy na restrukturyzację i likwidację dla instytucji finansowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 38/01)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2012 r.)

Data przyjęcia decyzji27.7.2011
Numer pomocySA.29833 (MC 11/09)
Państwo członkowskieBelgia
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Monitoring of KBC - replacement own contribution measures, wind-down of Romstal and extension deadline divestment KBL
Rodzaj decyzjiNowa decyzja powiązana z następującą decyzją Komisji: MC 11/09
TreśćDostosowanie wymogów strukturalnych: zamiana przedsiębiorstwa, które ma być zbyte, Dostosowanie harmonogramu lub warunków zwrotu pomocy państwa, Inne dostosowanie
Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (w autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.