Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.431.2/3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 grudnia 2014 r.

Decyzje Trybunału podjęte na zgromadzeniu ogólnym w dniu 14 października 2014 r.

(2014/C 431/04)

(Dz.U.UE C z dnia 1 grudnia 2014 r.)

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 14 października 2014 r. Trybunał postanowił przydzielić C. Lycourgosa do izb drugiej i siódmej.

Skład izb drugiej i siódmej jest w związku z tym następujący:

Druga izba

R. Silva de Lapuerta, prezes izby,

J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. Da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie.

Siódma izba

J.C. Bonichot, prezes izby,

A. Arabadjiev, J.L. Da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.