Decyzja wykonawcza 2016/464 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii i Polski 1701)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.80.36

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2016 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/464
z dnia 29 marca 2016 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii i Polski

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1701)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 31 marca 2016 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 3 , w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE 4 ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W załączniku do tej decyzji wykonawczej wyznaczono i wymieniono w części I, II, III i IV niektóre obszary tych państw członkowskich rozróżnione w zależności od poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej. Wykaz ten obejmuje niektóre obszary Estonii, Włoch, Łotwy, Litwy i Polski.

(2) Od lutego 2015 r. na obszarach Polski ujętych w części III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE nie odnotowano ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń domowych. Ponadto w gospodarstwach na tych obszarach wprowadzono w zadowalający sposób nadzór nad środkami bezpieczeństwa biologicznego w oparciu o Krajowy Program Bezpieczeństwa Biologicznego mający na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Fakty te wskazują na poprawę sytuacji epidemiologicznej. W związku z tym wymienione obszary tego państwa członkowskiego należy przenieść z części III do części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(3) W lutym 2016 r. na obszarach Estonii ujętych w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE wykryto jeden przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzików w bliskim sąsiedztwie obszarów ujętych w części I tego załącznika. W związku z tym niektóre obszary należy przenieść z części I do części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(4) Zmiany obecnej sytuacji epidemiologicznej w Unii w zakresie afrykańskiego pomoru świń należy uwzględnić w ocenie ryzyka związanego z sytuacją w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do tej choroby w Estonii i Polsce. Aby skoncentrować środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt i zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, a także aby zapobiegać niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz unikać nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, należy zmienić unijny wykaz obszarów podlegających środkom kontroli w zakresie zdrowia zwierząt określony w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, tak aby uwzględnić w nim zmiany w obecnej sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby w Estonii i Polsce.

(5) Należy zatem zmienić decyzję wykonawczą 2014/709/UE w odniesieniu do obszarów Estonii wymienionych w częściach I i II oraz do obszarów Polski wymienionych w częściach II i III.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1. Estonia

Następujące obszary Estonii:

- linn Keila,

- linn Kunda,

- linn Loksa,

- linn Maardu,

- linn Mustvee,

- linn Pärnu,

- linn Saue,

- linn Tallinn,

- maakond Läänemaa,

- część valdu Jõelähtme położona na północ od drogi 1 (E20),

- część valdu Kuusalu położona na północ od drogi 1 (E20),

- vald Audru,

- vald Haljala,

- vald Harku,

- vald Keila,

- vald Kernu,

- vald Kiili,

- vald Koonga,

- vald Lavassaare,

- vald Nissi,

- vald Padise,

- vald Saku,

- vald Saue,

- vald Sauga,

- vald Sindi,

- vald Tõstamaa,

- vald Varbla,

- vald Vasalemma,

- vald Vihula,

- vald Viimsi.

2. Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

- w novads Ogres - pagasti Suntažu i Ogresgala,

- novads Ādažu,

- novads Amatas,

- novads Carnikavas,

- novads Garkalnes,

- novads Ikšķiles,

- novads Inčukalna,

- novads Jaunjelgavas,

- novads Ķeguma,

- novads Līgatnes,

- novads Mālpils,

- novads Neretas,

- novads Ropažu,

- novads Salas,

- novads Siguldas,

- novads Vecumnieku,

- novads Viesītes.

3. Litwa

Następujące obszary Litwy:

- w rajono savivaldybė Jurbarkas - seniūnijos Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus i Juodaičių,

- w rajono savivaldybė Pakruojis - seniūnijos Klovainių, Rozalimo i Pakruojo,

- w rajono savivaldybė Panevežys - część Krekenavos seniūnijos położona na zachód od rzeki Nevėžis,

- w rajono savivaldybė Raseiniai - seniūnijos Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų i Šiluvos,

- w rajono savivaldybė Šakiai - seniūnijos Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

- rajono savivaldybė Pasvalys,

- rajono savivaldybė Vilkaviškis,

- rajono savivaldybė Radviliškis,

- savivaldybė Kalvarija,

- savivaldybė Kazlų Rūda,

- savivaldybė Marijampolė.

4. Polska

Następujące obszary Polski: W województwie podlaskim:

- gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin i Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim,

- gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady i Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim,

- gminy Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha w powiecie hajnowskim,

- gminy Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

- gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

- powiat sejneński,

- gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki w powiecie suwalskim,

- gmina Rutki w powiecie zambrowskim,

- gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

- powiat bielski,

- powiat miasta Białystok,

- powiat miasta Suwałki,

- powiat moniecki.

CZĘŚĆ II

1. Estonia

Następujące obszary Estonii:

- linn Kallaste,

- linn Rakvere,

- linn Tartu,

- linn Vändra,

- linn Viljandi,

- maakond Ida-Virumaa,

- maakond Põlvamaa,

- maakond Raplamaa,

- część valdu Jõelähtme położona na południe od drogi 1 (E20),

- część valdu Kuusalu położona na południe od drogi 1 (E20),

- część valdu Palamuse położona na wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

- część valdu Pärsti położona na zachód od drogi 24126,

- część valdu Suure-Jaani położona na zachód od drogi 49,

- część valdu Tabivere położona na wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

- część valdu Tamsalu położona na północny wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

- część valdu Tartu położona na wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

- część valdu Viiratsi położona na zachód od linii wyznaczonej przez zachodnią część drogi 92 do skrzyżowania z drogą 155, następnie wzdłuż drogi 155 do skrzyżowania z drogą 24156, potem wzdłuż drogi 24156 do jej przecięcia z rzeką Verilaske, a następnie wzdłuż rzeki Verilaske do południowej granicy valdu,

- vald Abja,

- vald Aegviidu,

- vald Alatskivi,

- vald Anija,

- vald Are,

- vald Häädemeeste,

- vald Haaslava,

- vald Halinga,

- vald Halliste,

- vald Kadrina,

- vald Kambja,

- vald Karksi,

- vald Kasepää,

- vald Kõpu,

- vald Kose,

- vald Kõue,

- vald Laekvere,

- vald Luunja,

- vald Mäksa,

- vald Meeksi,

- vald Paikuse,

- vald Pala,

- vald Peipsiääre,

- vald Piirissaare,

- vald Raasiku,

- vald Rae,

- vald Rägavere,

- vald Rakvere,

- vald Saarde,

- vald Saare,

- vald Sõmeru,

- vald Surju,

- vald Tahkuranna,

- vald Tapa,

- vald Tootsi,

- vald Tori,

- vald Vändra,

- vald Vara,

- vald Vinni,

- vald Viru-Nigula,

- vald Võnnu.

2. Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

- novads Krimuldas,

- w novads Limbažu - pagasti Skultes, Vidrižu, Limbažu i Umurgas,

- w novads Ogres - pagasti Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles i Taurupes,

- novads Priekuļu,

- w novads Salacgrīvas - pagasts Liepupes,

- novads Aizkraukles,

- novads Aknīstes,

- novads Alūksnes,

- novads Apes,

- novads Baltinavas,

- novads Balvi,

- novads Cēsu,

- novads Cesvaines,

- novads Ērgļu,

- novads Gulbenes,

- novads Ilūkstes,

- novads Jaunpiebalgas,

- novads Jēkabpils,

- novads Kocēnu,

- novads Kokneses,

- novads Krustpils,

- novads Lielvārdes,

- novads Līvānu,

- novads Lubānas,

- novads Madonas,

- novads Pārgaujas,

- novads Pļaviņu,

- novads Raunas,

- novads Rugāju,

- novads Saulkrastu,

- novads Sējas,

- novads Skrīveru,

- novads Smiltenes,

- novads Varakļānu,

- novads Vecpiebalgas,

- novads Viļakas,

- republikas pilsēta Jēkabpils,

- republikas pilsēta Valmiera.

3. Litwa

Następujące obszary Litwy:

- w rajono savivaldybė Anykščiai - seniūnijos Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai oraz część Svėdasai położona na południe od drogi nr 118,

- w rajono savivaldybė Jonava - seniūnijos Šilų, Bukonių oraz w Žeimių seniūnija - kaimai Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

- w rajono savivaldybė Kaišiadorys - seniūnijos Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės oraz część seniūnija Rumšiškių położona na południe od drogi N. A1,

- w rajono savivaldybė Kaunas - seniūnijos Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių i Zapyškio,

- w rajono savivaldybė Kėdainiai - seniūnijos Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

- w rajono savivaldybė Panevėžys - seniūnijos Karsakiškio, Naujamiesčio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Smilgių, Upytės, Vadoklių,Velžio oraz część Krekenavos seniūnija położona na wschód od rzeki Nevėžis,

- w rajono savivaldybė Šalčininkai - seniūnijos Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

- w rajono savivaldybė Varėna - seniūnijos Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

- miesto savivaldybė of Alytus,

- miesto savivaldybė Kaišiadorys,

- miesto savivaldybė Kaunas,

- miesto savivaldybė Panevėžys,

- miesto savivaldybė Vilnius,

- rajono savivaldybė Alytus,

- rajono savivaldybė Biržai,

- rajono savivaldybė Druskininkai,

- rajono savivaldybė Ignalina,

- rajono savivaldybė Lazdijai,

- rajono savivaldybė Molėtai,

- rajono savivaldybė Prienai,

- rajono savivaldybė Rokiškis,

- rajono savivaldybė Širvintos,

- rajono savivaldybė Švenčionys,

- rajono savivaldybė Ukmergė,

- rajono savivaldybė Utena,

- rajono savivaldybė Vilnius,

- rajono savivaldybė Zarasai,

- savivaldybė Birštonas,

- savivaldybė Elektrėnai,

- savivaldybė Visaginas.

4. Polska

Następujące obszary Polski:

W województwie podlaskim:

- gminy Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów w powiecie białostockim,

- gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim,

- gmina Lipsk w powiecie augustowskim,

- gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew i Narewka w powiecie hajnowskim.

CZĘŚĆ III

1. Estonia

Następujące obszary Estonii:

- linn Elva,

- linn Jõgeva,

- linn Põltsamaa,

- linn Võhma,

- maakond Järvamaa,

- maakond Valgamaa,

- maakond Võrumaa,

- część valdu Palamuse położona na zachód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

- część valdu Pärsti położona na wschód od drogi 24126,

- część valdu Suure-Jaani położona na wschód od drogi 49,

- część valdu Tabivere położona na zachód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

- część valdu Tamsalu położona na południowy zachód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

- część valdu Tartu położona na zachód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

- część valdu Viiratsi położona na wschód od linii wyznaczonej przez zachodnią część drogi 92 do skrzyżowania z drogą 155, następnie wzdłuż drogi 155 do skrzyżowania z drogą 24156, potem wzdłuż drogi 24156 do jej przecięcia z rzeką Verilaske, a następnie wzdłuż rzeki Verilaske do południowej granicy valdu,

- vald Jõgeva,

- vald Kolga-Jaani,

- vald Konguta,

- vald Kõo,

- vald Laeva,

- vald Nõo,

- vald Paistu,

- vald Pajusi,

- vald Põltsamaa,

- vald Puhja,

- vald Puurmani,

- vald Rakke,

- vald Rannu,

- vald Rõngu,

- vald Saarepeedi,

- vald Tähtvere,

- vald Tarvastu,

- vald Torma,

- vald Ülenurme,

- vald Väike-Maarja.

2. Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

- w novads Limbažu - pagasti Viļķenes, Pāles i Katvaru,

- w novads Salacgrīvas - pagasti Ainažu i Salacgrīvas,

- novads Aglonas,

- novads Alojas,

- novads Beverīnas,

- novads Burtnieku,

- novads Ciblas,

- novads Dagdas,

- novads Daugavpils,

- novads Kārsavas,

- novads Krāslavas,

- novads Ludzas,

- novads Mazsalacas,

- novads Naukšēnu,

- novads Preiļu,

- novads Rēzeknes,

- novads Riebiņu,

- novads Rūjienas,

- novads Strenču,

- novads Valkas,

- novads Vārkavas,

- novads Viļānu,

- novads Zilupes,

- republikas pilsēta Daugavpils,

- republikas pilsēta Rēzekne.

3. Litwa

Następujące obszary Litwy:

- w rajono savivaldybė Anykščiai - seniūnija Viešintos oraz część seniūnija Svėdasai położona na północ od drogi nr 118,

- w rajono savivaldybė Jonava - seniūnijos Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos oraz, w seniūnija Žeimiai - kaimai Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai i Žeimių miestelis,

- w rajono savivaldybė Kaišiadorys - seniūnijos Palomenės, Pravieniškių oraz część seniūnija Rumšiškių położona na północ od drogi N. A1,

- w rajono savivaldybė Kaunas - seniūnijos Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos i Neveronių,

- w rajono savivaldybė Kėdainiai - seniūnija Pelėdnagių,

- w rajono savivaldybė Šalčininkai - seniūnijos Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

- w rajono savivaldybė Varėna - seniūnijos Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

- miesto savivaldybė Jonava,

- rajono savivaldybė Kupiškis,

- rajono savivaldybė Trakai.

CZĘŚĆ IV

Włochy

Następujące obszary Włoch:

wszystkie regiony Sardynii."

1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.