Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.242.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

Decyzja dotycząca oceny warunków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotycząca Veneto Banca S.p.A.

(2017/C 242/02)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lipca 2017 r.)

W dniu 23 czerwca 2017 r. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji postanowiła nie wszczynać procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec Veneto Banca S.p.A. Decyzja była oparta na wniosku, że przesłanki art. 18 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 806/2014 1  nie zostały spełnione. Główne elementy tej decyzji są następujące:

Data przyjęcia decyzji:23 czerwca 2017 r.
Nr decyzji:SRB/EES/2017/11
Adresat:Banca d'Italia
Instytucja:Veneto Banca S.p.A.
Zastosowanie umorzenia i konwersja instrumentów kapitałowych:Brak
Działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji:Brak
Fundusz pomocy:Brak

Więcej informacji na temat niniejszej decyzji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej SRB: https://srb.europa.eu/en/content/banca-popolare-di-vicenza-veneto-banca.

1 Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.