Decyzja 2013/685/WPZiB zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu - OpenLEX

Decyzja 2013/685/WPZiB zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.316.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2013 r.

DECYZJA RADY 2013/685/WPZiB
z dnia 26 listopada 2013 r.
zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając decyzję Rady 2010/413/CFSP: z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB 1 , w szczególności jej art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu.

(2) Wyrokami z dnia 16 września 2013 r. w sprawie T-489/10 2 Sąd Unii Europejskiej unieważnił decyzje Rady o umieszczeniu podmiotów Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano - Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd i Valfajr 8th Shipping Line Co. w wykazie osób i podmiotów podlegających środkom ograniczającym, który to wykaz zamieszczony jest w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB.

(3) Podmioty Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano - Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd i Valfajr 8th Shipping Line Co. powinny zostać ponownie umieszczone w wykazie osób i podmiotów podlegających środkom ograniczającym na podstawie nowych uzasadnień dotyczących każdego z tych podmiotów.

(4) Należy zmienić dane identyfikacyjne dotyczące danego podmiotu w wykazie osób i podmiotów podlegającego środkom ograniczającym w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB.

(5) W związku z wyrokami Sądu w sprawach T-392/11 3 , T-404/11 4 i T-63/2012 5 , Iran Transfo, Sakhte Turbo-pomp va Kompressor (SATAK) (podmiot znany również jako Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) i Oil Turbo Compressor Co. Nie znajdują się w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, który jest zamieszczony w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB wprowadza się zatem zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2013 r.

W imieniu Rady

L. LINKEVIČ IUS

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

I. Podmioty wymienione poniżej dodaje się do wykazu zamieszczonego w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB.

III. Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (IRISL)

B. Podmioty

NazwaDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
1.Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (IRISL)No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Tehran. Iran;

Nr IMO: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL zajmowała się przekazywaniem z Iranu materiałów powiązanych z bronią, co narusza pkt 5 rezolucji 1747(2007) Rady Bezpieczeństwa ONZ. Trzy konkretne naruszenia zgłoszono komitetowi RB ONZ ds. sankcji przeciwko Iranowi w 2009 roku.27.11.2013
2.Bushehr Shipping Company Limited (podmiot znany także jako: Bimeh Iran)143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

Nr rejestracyjny C 37422; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

Nr IMO:

9270658.

Bushehr Shipping Company Limited jest własnością IRISL.27.11.2013
3.Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(podmiot znany także jako: HDS Lines)

60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran.HDSL przejęła, jako właściciel rzeczywisty, część statków należących do Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL). HDSL działa zatem w imieniu IRISL.27.11.2013
4.Irano Misr Shipping Company

(podmiot znany także jako: Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egipt;

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egipt;

403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egipt.

Jako przedstawiciel IRISL w Egipcie Irano Misr Shipping Company świadczy podstawowe usługi dla IRISL.27.11.2013
5.Irinvestship Ltd10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, Zjednoczone Królestwo;

Nr rejestracyjny podmiotu # 41101 79

Irinvestship Ltd jest własnością IRISL.27.11.2013
6.IRISL (Malta) LtdFlat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta;

Nr rejestracyjny C 33735;

IRISL (Malta) Ltd należący w większości do IRISL za pośrednictwem IRISL Europe GmbH, który jest z kolei własnością IRISL. Zatem IRISL Malta Ltd jest kontrolowana przez IRISL.27.11.2013
7.IRISL Europe GmbH (Hamburg)Schottweg 5, 22087 Hamburg, Niemcy;

Nr VAT DE217283818

Nr rejestracyjny HRB 81573;

IRISL Europe GmbH (Hamburg) jest własnością IRISL.27.11.2013
8.IRISL Marine Services and Engineering CompanySarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Avenue (lub: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (lub: Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran;

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran.

IRISL Marine Services and Engineering Company jest kontrolowana przez IRISL.27.11.2013
9.ISI Maritime Limited (Malta)147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

Nr rejestracyjny C 28940

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat valie-asr Ave., Tehran, Iran

ISI Maritime Limited (Malta) należy w całości do Irano Hind Shipping Company. Irano Hind Shipping Company, z kolei należy w większości do IRISL.W związku z tym ISI Maritime Limited (Malta) jest kontrolowana przez IRISL Irano Hind Shipping Company została wskazana przez ONZ jako należący do IRISL, przez IRISL kontrolowana lub działająca w imieniu tego podmiotu.27.11.2013
10.Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, P.O. Box 43145.Khazar Shipping Lines jest własnością IRISL.27.11.2013
11.Marble Shipping Limited

(Malta)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta

Nr rejestracyjny C 41949

Marble Shipping Limited (Malta) jest własnością IRISL.27.11.2013
12.Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(podmiot znany także jako: Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran.Safiran Payam Darya (SAPID) przejęła, jako właściciel rzeczywisty, część statków należących do Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL). SAPID działa zatem w imieniu IRISL.27.11.2013
13.Shipping Computer Services Company

(SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Tehran, Iran.Shipping Computer Services Company jest kontrolowana przez IRISL.27.11.2013
14.Soroush Saramin Asatir (SSA)

(podmiot znany także jako: Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran.Soroush Saramin Asatir (SSA) obsługuje część statków należących do Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) lub nimi zarządza. Działa zatem w imieniu IRISL i świadczy temu podmiotowi podstawowe usługi.27.11.2013
15.South Way Shipping Agency Co. Ltd

(podmiot znany także jako: Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran;

Bandar Abbas Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran;

Imam Khomieni Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Khorramshahr Branch: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran;

Assaluyeh Branch: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran;

Oddział Chabahar: brak adresu;

Oddział Bushehr: brak adresu.

South Way Shipping Agency Co Ltd zarządza obsługą terminali kontenerowych w Iranie i świadczy w imieniu IRISL usługi z zakresu personelu floty w Bandar Abbas. South Way Shipping Agency Co Ltd działa zatem w imieniu IRISL.27.11.2013
16.Valfajr 8th Shipping Line

(podmiot znany także jako Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran;

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran.

Valfajr 8th Shipping Line jest własnością IRISL.27.11.2013

II. Wpis dotyczący poniższego podmiotu przedstawiony w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB zastępuje się poniższym wpisem.

I. Osoby i podmioty zaangażowane w działalność związaną z programem jądrowym lub balistycznym oraz osoby i podmioty wspierające rząd Iranu

B. Podmioty

NazwaDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
1.MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants (Podmiot zarządzający budową elektrowni jądrowych)PO Box 14395-1359, Tehran, IranPodmiot podlegający AEOI oraz Novin Energy (oba wskazane w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Zaangażowany w tworzenie reaktorów jądrowych.26.7.2010
1 Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.
2 Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. w sprawie T-489/10, Islam Republic of Iran Shipping Lines przeciwko Radzie Unii Europejskiej.
3 Wyrok z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie T-392/11, Iran Transfo przeciwko Radzie Unii Europejskiej.
4 Wyrok z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie T-404/11, Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) przeciwko Radzie Unii Europejskiej.
5 Wyrok z dnia 26 października 2013 r. w sprawie T-63/12, Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.