Decyzja 2004/898/WE zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i wewnątrz... - OpenLEX

Decyzja 2004/898/WE zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i wewnątrz nich w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.379.105

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 23 grudnia 2004 r.
zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i wewnątrz nich w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5212)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/898/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 24 grudnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka(1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 lit. d), art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2004/762/WE(2) zmieniła decyzję 2003/828/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka(3), ustanawiając strefę zamkniętą (strefę F) w odpowiedzi na panującą w Hiszpanii chorobę niebieskiego języka.

(2) Nowe dane epidemiologiczne, ekologiczne i geograficzne pozwalają wykluczyć z tej strefy zamkniętej niektóre regiony Hiszpanii.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2003/828/WE wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku I strefa F otrzymuje następujące brzmienie:

"Strefa F

HISZPANIA:

- Prowincja Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz,

- Prowincja Jaen (comarcas of Jaen and Andujar),

- Prowincja Toledo (comarcas of Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara and Los Navalmorales),

- Prowincja Ciudad Real (comarcas of Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén and Almodóvar del Campo).

PORTUGALIA:

- Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Alentejo: concelhos of Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sôr, Crato, Portalegre, Alter-do-Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos; Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (na wschód od A2, freguesias Santa Susana, Santiago i Torrão) Gavião (freguesias Gavião, Atalaia, Margem i Comenda),

- Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Ribatejo e Oeste: concelhos Montijo (freguesias Canha, S. Isidoro de Pegões i Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca (freguesias Pinheiro Grande, Chamusca, Ulme, Vale de Cavalos, Chouto i Parreira), Constância (freguesia Sta Margarida de Coutada), Abrantes (freguesias Tramagal, S. Miguel do Rio Torto, Rossio ao Sul do Tejo, Pego, Concovoadas, Alvega, S. Facundo, Vale das Mós i Bemposta),".

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 27 grudnia 2004 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 23 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74.

(2) Dz.U. L 337 z 13.11.2004, str. 70.

(3) Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 41.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.