Decyzja 2004/726/WE w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania ogólnego budżetu Unii Europejskiej za rok finansowy 2002 - Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.330.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 listopada 2004 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania ogólnego budżetu Unii Europejskiej za rok finansowy 2002 - Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2004/726/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 4 listopada 2004 r.)

REZOLUCJA

Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi odnośnie do udzielenia absolutorium z wykonania ogólnego budżetu Unii Europejskiej za rok finansowy 2002 - Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Decyzje z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczą jedynie roku finansowego 2002 i dlatego nie zostały przetłumaczone na język polski.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.