Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.154.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

Informacja o dacie wejścia w życie protokołu do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Przedmiotowy protokół między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim wszedł w życie w dniu 1 kwietnia 2019 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.