Commission Regulation (EC) No 1858/2002 of 17 October 2002 fixing the export refunds on poultrymeat.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.280.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 października 2002 r.