Commission Regulation (EC) No 129/2004 of 26 January 2004 fixing the export refunds on pigmeat.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.19.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2004 r.