Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3332 - Geso/Zweckverband/Gaso).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.183.3/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lipca 2004 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3332 - Geso/Zweckverband/Gaso)

(2004/C 183/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 16 lipca 2004 r.)

W dniu 7 kwietnia 2004, Komisja podjęła decyzje nie sprzeciwiać się wyżej wymienionemu zgłoszeniu koncentracji, oraz uznać je jako zgodne ze wspólnym rynkiem. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89. Kompletny tekst decyzji jest dostępny tylko w języku niemieckim i będzie opublikowany po wcześniejszym usunięciu ewentualnych tajemnic przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

– na stronie internetowej Europa w dziale konkurencji (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/) dostępnej bez opłat. Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znajdowaniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń.

– w formie elektronicznej w "CEN" wersji zbiorów danych CELEX, pod numerem dokumentu 304M3332. CELEX jest komputerowym systemem dokumentacji prawa Wspólnot Europejskich. O dodatkowe informacje na temat sposobu dostępu do bazy danych Celex, patrz pod poniżej podanym adresem pod tytułem "informacja na temat subskrypcji":

CELEX: informacja na temat subskrypcji

http://publications.eu.int/general/en/eulaw_en.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.