Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5315 - Stichting Administratiekantoor Van Der Sluijs Groep/Frisol Beheer/North Sea Petroleum Holding).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.282.1/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2008 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5315 - Stichting Administratiekantoor Van Der Sluijs Groep/Frisol Beheer/North Sea Petroleum Holding)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 282/02)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2008 r.)

W dniu 23 października 2008 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

- na stronie internetowej: Europa - Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń

- w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32008M5315. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego (http://eur-lex.europa.eu).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.