Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.224.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

Bilans alkoholu etylowego w UE-28 za rok 2016

(Zestawiony dnia 29 czerwca 2017 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003)

(2017/C 224/05)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lipca 2017 r.)

Bilans alkoholu etylowego w UE-28 za rok 2016

Zestawiony dnia 29 czerwca 2017 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003 (1)

Hektolitry czystego alkoholu
1.Zapas początkowy

- pochodzenie rolnicze

- pochodzenie nierolnicze

-

18 450 267

-

2.Produkcja

- pochodzenie rolnicze

- pochodzenie nierolnicze

-

61 453 374

-

3.Przywóz (2) (3)

- cło 0 %

- cło zredukowane

- cło 100 %

4 403 567

4 019 305

-

384 262

4.Razem zasoby84 307 208
5.Wywóz1 527 788
6.Zużycie wewnętrzne64 781 024
Alkohol pochodzenia rolniczegoAlkohol pochodzenia nierolniczegoRazem
Żywność

Zużycie przemysłowe

Paliwa (3)

Inne

10 062 772

8 251 420

43 411 979

3 054 853

Razem64 781 024
7.Zapas końcowy

- pochodzenie rolnicze

- pochodzenie nierolnicze

-

17 998 396

-

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2336/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 346 z 31.12.2003, s. 19).

(2) Obejmuje wyłącznie produkty objęte kodami CN 2207 10, CN 2207 20, CN 2208 90 91 i CN 2208 90 99.

(3) Nie obejmuje 0,3 mln hektolitrów czystego alkoholu ETBE objętego pozycją CN 2909 19 10 wykorzystywanych do produkcji paliwa. Źródła: powiadomienia państw członkowskich/Eurostat COMEXT.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.