Bieżące stopy procentowe od zwracanej pomocy państwa oraz stopy referencyjne/dyskontowe obowiązujące od dnia 1 września 2023 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.295.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 sierpnia 2023 r.

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 września 2023 r.

(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 1 )

(2023/C 295/06)

(Dz.U.UE C z dnia 21 sierpnia 2023 r.)

Stopy bazowe obliczono zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6). W zależności od zastosowania stopy referencyjnej, nadal należy dodawać odpowiednie marże, tak jak określono w komunikacie. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej oznacza to, że do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 przewiduje, że o ile odrębna decyzja nie stanowi inaczej, także stopę od zwracanej pomocy oblicza się, dodając 100 punktów bazowych do stopy bazowej.

Zmienione stopy zaznaczono pogrubioną czcionką.

Poprzednia tabela została opublikowana w Dz.U. C 254 z 19.7.2023, s. 4.

OdDoATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISKUK
1.9.20233,643,642,733,647,433,644,173,643,643,643,643,643,6415,103,643,643,643,643,643,643,647,623,647,053,823,643,645,09
1.8.202331.8.20233,643,642,733,647,433,643,543,643,643,643,643,643,6415,103,643,643,643,643,643,643,647,623,647,053,823,643,644,24
1.7.202331.7.20233,643,642,153,647,433,643,543,643,643,643,643,643,6415,103,643,643,643,643,643,643,647,623,648,313,823,643,644,24
1.6.202330.6.20233,643,642,153,647,433,643,543,643,643,643,643,643,6415,103,643,643,643,643,643,643,647,623,648,313,213,643,644,24
1.5.202331.5.20233,063,061,803,067,433,063,543,063,063,063,063,063,0615,103,063,063,063,063,063,063,067,623,068,313,213,063,064,24
1.4.202330.4.20233,063,061,513,067,433,063,543,063,063,063,063,063,0615,103,063,063,063,063,063,063,067,623,068,313,213,063,063,52
1.3.202331.3.20233,063,061,103,067,433,062,923,063,063,063,063,063,0615,103,063,063,063,063,063,063,067,623,068,312,963,063,063,52
1.2.202328.2.20232,562,560,792,567,432,562,922,562,562,562,562,562,5615,102,562,562,562,562,562,562,567,622,568,312,442,562,562,77
1.1.202331.1.20232,562,560,362,567,432,562,922,562,562,562,562,562,5615,102,562,562,562,562,562,562,567,622,568,312,442,562,562,77
1 Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.