Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.171.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2020 r.

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 maja 2020 r./1 czerwca 2020 r.

(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

(2020/C 171/03)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2020 r.)

Stopy bazowe obliczono zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6). W zależności od zastosowania stopy referencyjnej, nadal należy dodawać odpowiednie marże, tak jak określono w komunikacie. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej oznacza to, że do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 przewiduje, że o ile odrębna decyzja nie stanowi inaczej, także stopę od zwracanej pomocy oblicza się, dodając 100 punktów bazowych do stopy bazowej.

Zmienione stopy zaznaczono pogrubioną czcionką.

Poprzednia tabela została opublikowana w Dz.U. C 83 z 13.3.2020, s. 5.

OdDoATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISKUK
1.6.2020...-0,22-0,220,00-0,221,77-0,220,05-0,22-0,22-0,22-0,22-0,220,260,78-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,221,35-0,223,210,32-0,22-0,220,94
1.5.202031.5.2020-0,31-0,310,00-0,312,25-0,31-0,05-0,31-0,31-0,31-0,31-0,310,260,52-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,311,84-0,313,210,26-0,31-0,310,94
1.4.202030.4.2020-0,31-0,310,00-0,312,25-0,31-0,05-0,31-0,31-0,31-0,31-0,310,260,40-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,311,84-0,313,210,26-0,31-0,310,94
1.3.202031.3.2020-0,31-0,310,00-0,312,25-0,31-0,05-0,31-0,31-0,31-0,31-0,310,260,30-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,311,84-0,313,210,26-0,31-0,310,94
1.2.202029.2.2020-0,31-0,310,00-0,312,25-0,31-0,07-0,31-0,31-0,31-0,31-0,310,260,30-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,311,84-0,313,210,18-0,31-0,310,94
1.1.202031.1.2020-0,31-0,310,00-0,312,25-0,31-0,12-0,31-0,31-0,31-0,31-0,310,260,30-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,311,84-0,313,210,11-0,31-0,310,94
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.