Dz.U.UE.C.2019.55.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 marca 2019 r.

(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.

(Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

(2019/C 55/08)

(Dz.U.UE C z dnia 12 lutego 2019 r.)

Stopy bazowe obliczone zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6). W zależności od zastosowania stopy referencyjnej, nadal należy dodawać odpowiednie marże, tak jak określono w komunikacie. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej oznacza to, że do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 przewiduje, że, o ile nie przewidziano inaczej w odrębnej decyzji, także stopę od zwracanej pomocy oblicza się, dodając 100 punktów bazowych do stopy bazowej.

Zmienione stopy zaznaczono pogrubioną czcionką.

Poprzednia tabela została opublikowana w Dz.U. C 24 z 21.1.2019, s 18.

OdDoATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISKUK
1.3.2019...-0,13-0,130,00-0,131,98-0,130,03-0,13-0,13-0,13-0,13-0,130,280,56-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,13-0,131,87-0,133,56-0,13-0,13-0,131,09
1.2.201928.2.2019-0,16-0,160,00-0,161,98-0,160,03-0,16-0,16-0,16-0,16-0,160,280,56-0,16-0,16-0,16-0,16-0,16-0,16-0,161,87-0,163,56-0,24-0,16-0,161,09
1.1.201931.1.2019-0,16-0,160,00-0,161,98-0,160,02-0,16-0,16-0,16-0,16-0,160,280,56-0,16-0,16-0,16-0,16-0,16-0,16-0,161,87-0,163,56-0,31-0,16-0,161,09